Aktuelt

Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse

Vi ønsker å forbedre, kvalitetssikre og utvikle våre tilbud og aktiviteter til brukergruppene, og håper at du vil ta deg tid til å besvare vår...

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Tema for 2020 er spør mer.
Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god...

Tema - og Språkkafe

Tema - og Språkkafe

Inkludering og integrering er et fellesansvar!
Å komme til et nytt land hvor språk, bolig, arbeid og sosialt nettverk må på plass er både tidskrevende og...

Nytt relasjonskurs

Nytt relasjonskurs

Relasjonskurs er for deg som lever i eller har vært i destruktive relasjoner der det er/ har vært ulike typer av grenseovertredelser, eksempelvis overgrep, vold...

Verdens overdosedag den 31. august

Verdens overdosedag den 31. august

Verdens overdosedag den 31. august arrangeres på mange ulike måter. Dagen markeres over hele verden, Europa og flere steder i Norge for å minnes de døde, og for...