Aktuelt

Overnattingsturer for voksne

Overnattingsturer for voksne

- En håndstrekning ut av isolasjon og ensomhet. Covid 19 pandemien har påvirket mange av oss. Mange opplever forsterket utenforskap og forskjeller i samfunnet.

Ferieaktiviteter sommer 2021

Ferieaktiviteter sommer 2021

Denne sommeren er det 11 år siden ATROP arrangerte sine første ferieturer -og ulike sommeraktiviteter for små og store brukere. I ATROP har vi masse gode...

Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse

Vi ønsker å forbedre, kvalitetssikre og utvikle våre tilbud og aktiviteter til brukergruppene, og håper at du vil ta deg tid til å besvare vår...

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Tema for 2020 er spør mer.
Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god...

Tema - og Språkkafe

Tema - og Språkkafe

Inkludering og integrering er et fellesansvar!
Å komme til et nytt land hvor språk, bolig, arbeid og sosialt nettverk må på plass er både tidskrevende og...

Nytt relasjonskurs

Nytt relasjonskurs

Relasjonskurs er for deg som lever i eller har vært i destruktive relasjoner der det er/ har vært ulike typer av grenseovertredelser, eksempelvis overgrep, vold...