Rusavhengighet

nature-sky-sunset-man-e1517102279489.

Misbruk av alkohol, medikamenter eller stoff bryter ned mennesker både fysisk, følelsesmessig, sosialt og åndelig. Vi i ATROP ønsker å hjelpe deg som rusavhengig til å finne veien tilbake til livet.

Rusavhengighet, en kronisk sykdom?

De første gangene du ruser deg på alkohol, medikamenter eller stoff vil du nok være enig i at det er rusen i seg selv som er tiltrekkende. Er du ungdom i tillegg kan det også innebære at det er tøft å ruse seg.

Alle som ruser seg får en endret bevissthetstilstand i form av for eksempel ro, velbehag, spenningsfølelse eller oppstemthet. Men for noen mennesker skjer det en kjemisk reaksjon i sentralnervesystemet under nedbrytingen av rusmiddelet, og det dannes et avhengighetsfremkallende stoff.

Fortsetter du da betyr det at du er på vei til å bli avhengig av å ruse deg, du er på vei til å miste friheten til selv å bestemme over eget liv. Trangen til rus blir viktigere enn noe annet. Noen mener at rusavhengighet er en kronisk og progressiv sykdom, andre har ikke den oppfatningen. Hva mener du?

Uansett bør du være klar over at avhengighet begynner som et langsomt og smygende forløp. Det vil bare bli verre og verre inntil det fokuseres på avhengigheten, og den blir behandlet. Dette er ikke en “sykdom” som blir bra av seg selv. Tilhører du en av dem som har en form for allergisk reaksjon på rus, det vil si at du ikke tåler å ruse deg uten at trangen til mer oppstår, så påstår vi at du aldri mer kan ruse deg når du først har klart å stoppe. Gjør du det vil du raskt være i samme situasjon igjen, selv om du har levd uten rus i flere år.

Misbruk

Misbruk av alkohol, medikamenter eller stoff bryter ned mennesket både fysisk, følelsesmessig, sosialt og åndelig. Den rusavhengige er på en karusell hvor rusen blir ”løsningen” på de tiltagende problemene. Det kan være vanskelig å se at rusen i seg selv skaper problemer. Familie, venner, arbeidsgivere og andre som står den rusavhengige nær, tar ofte på seg ansvar og ordner opp i saker som egentlig tilhører den rusavhengige. På denne måten slipper den rusavhengige å bli konfrontert med egen virkelighet. De som står den rusavhengige nær blir ofte indirekte med på å benekte og støtte rusproblemet. Har du først fått ett avhengighetsproblem anbefaler vi sterk at du søker hjelp for dette snarest mulig, da ventetiden til offentlig behandling kan være lang.

I mellomtiden kan du arbeide med motivasjon og erkjennelse. I ATROP kan du komme til støttesamtaler og benytte NADA øreakupunktur, som er et avgiftningsprogram. Vi kan også hjelpe deg med å sette i gang den offentlige søknadsprosessen, og vise deg veier du kan gå. Etter minimum to års rusfrihet kan du også delta i våre relasjonskurs/grupper.

NB: Barn og unge under 23 år med rusmiddelrelaterte problemer, og som er vurdert å ha rett på prioritert helsehjelp, skal ha hjelp innen 65 virkedager(ca 3 måneder) Se www.frittsykehusvalg.no