Rusavhengighet

nature-sky-sunset-man-e1517102279489.

Rusavhengighet, en kronisk sykdom?
De første gangene du ruser deg på alkohol, medikamenter eller stoff vil du nok være enig i at det er rusen i seg selv som er tiltrekkende, og er du ungdom i tillegg kan det også innebære at det er tøft å ruse seg. Alle som ruser seg får en endret bevissthetstilstand i form av for eks. ro, velbehag, spenningsfølelse eller oppstemthet. Men for noen mennesker skjer det en kjemisk reaksjon i sentralnervesystemet under nedbrytingen av rusmiddelet, hvor det dannes et avhengighetsfremkallende stoff.

Fortsetter du da betyr det at du er på vei til å bli avhengig av å ruse deg, du er på vei til å mistet friheten til selv å bestemme over eget liv. Trangen til rus blir viktigere enn noe annet. Noen mener at rusavhengighet er en kronisk og progressiv sykdom, andre har ikke den oppfatningen. Hva mener du?

Uansett bør du være klar over at avhengighet begynner som et langsomt og smygende forløp, og vil bli bare verre og verre inntil det fokuseres på avhengigheten og den blir behandlet. Dette er ikke en “sykdom” som blir bra av seg selv. Tilhører du en av oss som har en form for allergisk reaksjon på rus, dvs at du ikke tåler å ruse deg uten at trangen til mer oppstår, så påstår vi at du aldri mer kan ruse deg når du først har klart å stoppe. Gjør du det vil du raskt være i samme situasjon igjen selv om du har levd uten rus i flere år.

Misbruk:

Misbruk av alkohol, medikamenter eller stoff bryter ned mennesket både fysisk, følelsesmessig, sosialt og åndelig. Den rusavhengige er på en karusell hvor rusen blir ”løsningen” på de tiltagende problemene. Det kan være vanskelig å se at rusen i seg selv skaper problemer. Familie, venner, arbeidsgivere og andre, som står den rusavhengige nær, tar ofte på seg ansvar og ordner opp i saker som egentlig tilhører den rusavhengige. (se siden for medavhengighet). På denne måten slipper den rusavhengige å bli konfrontert med egen virkelighet. Dermed er de som står den rusavhengige nær indirekte med på å benekte rusproblemet og støtter fortsatt misbruket. Har du først fått ett avhengighetsproblem anbefaler vi sterk at du søker hjelp for dette snarest mulig, da ventetiden til offentlig behandling kan være lang.
I mellom tiden kan du arbeide med motivasjon og erkjennelse. I ATROP kan du komme til støttesamtaler og benytte NADA øre akupunktur  som er  avgiftningsprogram. Vi kan også hjelpe deg å sette i gang den offentlige søknadsprosessen, og vise deg veier du kan gå. Etter to års rusfrihet kan du også delta i våre relasjonskurs/grupper.

NB: Barn og unge under 23 år med rusmiddelrelaterte problemer, og som er vurdert å ha rett på prioritert helsehjelp, skal ha hjelp innen 65 virkedager(ca 3 måneder) Se www.frittsykehusvalg.no