Veiledning og undervisning

per-fuggeli-1-e1517111394874

Vi tar i mot forespørsler om kurs eller enkeltstående foredrag fra andre instanser, både fra offentlige og via næringslivet.

Vi skal være tilgjengelig for samarbeidende personell og ønsker å effektuerer disse forespørslene fortløpende.

Ønsker din skole å ha en temadag? Ønsker din barnehagen å ha et foredrag på et personalmøte, eller kommunen /næringslivet ønsker å samle sine fagfolk til et større arrangement, kan vi bidra med innholdet og erfaringskompetanse.

For offentlige etater som er med på å finansiere driften av ATROP Senteret tilbys disse tjenestene uten vederlag. Andre må betale et vederlag på kr. 2 000 eller kr. 3 000, avhengig av hvor mange timer betillingen gjelder og gjennomføringstidspunktet, som kan være både på dagtid og kveldstid.

Overgrep, vold, rusavhengighet, medavhengighet og psykisk uhelse er store fagområde, og hva den enkelte instans ønsker fokus på kan være forskjellig. Vi legger opp program tilpasset de behov som etterspørres og innenfor den tid som er avsatt. Alle presentasjonene har erfaringsbasert kompetanse som grunnlag. Vi representerer og bistår i offentlige arbeidsgrupper, prosjektgrupper o.l. ved behov for vår erfaringskompetanse.