Kafe Leóns hjerterom

kafe_leons_logo-e1517108343478

STEP by STEP. På vei mot jobb eller studier. De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosial fellesskap.

Arbeid og inkludering

De aller fleste av oss ønsker å arbeide, føle tilhørighet og være en del av et sosialt fellesskap. Likevel opplever mange seg ekskludert fra arbeidslivet. Mennesker med psykiske problemer, rusavhengighet eller med innvandrerbakgrunn er ikke noe unntak.

Vi vet at arbeidsplassen er en arena for mer enn arbeid, og at mye av vårt sosiale liv er knyttet til jobb. Arbeidsdeltagelse er en sentral verdi i vårt samfunn. Å være ekskludert fra dette har store ringvirkninger, både når det gjelder det sosiale nettverket og levekår.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid kan være lang, kronglete og smertefull. Det er svært uheldig for dem som ikke får brukt sin arbeidskapasitet, sin arbeidsevne og sine mellommenneskelige ressurser, men også for samfunnet som går glipp av verdifull arbeidskraft og kompetanse. Vi ønsker å tilrettelegge for at de som ønsker det skal få denne muligheten.

Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid skal skje i brukerens tempo og kan foregå samtidig med behandlingen. Etter avtale med behandler, kan tilbakevending til arbeidslivet i noen tilfeller være en del av behandlingen. Vi ønsker å tilrettelegge for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for våre brukere.

Arbeidstreningstiltaket Kafe Leóns hjerterom  avd. Songdalen blir drevet av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter. Kafe Leóns hjerterom inngår i en tiltakskjede i tett tilknytning til ATROPs ordinære drift.

Kafe Leóns hjerterom tilrettelegger for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for

 • Utsatte ungdom/unge voksne fra 15 til 25 år med rus og/eller psykiske helseutfordringer.
 • Unge voksne 25-35 som opplever å stå langt vekk fra arbeidslivet.

Har du interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi tilbyr

 • Meningsfulle arbeidsoppgaver og aktiviteter
 • Store påvirkningsmuligheter
 • En sømløs, tilrettelagt og individuell oppfølging, i og utenfor arbeidstiden.
 • Samtaler & NADA øreakupunktur
 • Fysisk aktivitet & turgrupper
 • Sosialt felleskap

Arbeidsoppgaver i Kafe og interiør avdelingen er blant annet;

 • Matproduksjon
 • Salg og service
 • Catering
 • Rengjøring
 • Håndtere og ivareta bestillinger fra kunder
 • Rydding og vasking av kjøkken og kjøkkenutstyr

Arbeidsoppgaver i produksjonsavdeling i Kr. Sand er blant annet;

 • Produsere div. interiør artikler
 • Sortere materiell
 • Holde orden på lager(logistikk)
 • Pakking og vareutlevering

Vaktmestertjeneste

 • Maling, snekring og annet vedlikeholdsarbeid
 • Sesongbetont arbeid som snømåking, plenklipping ol.

Program

Felles for avdelingene er opplæring i

 • Kundebehandling og service
 • Håndtering av bestikk, service og kjøkkenutstyr
 • HMS /IK-mat • Hygienerutiner
 • Kost og ernæring
 • Lover og regelverk
 • Maskinhåndtering

Kafe Leóns Hjerterom skaper rom for mestring og gode opplevelser. Er du usikker på hva du kan klare i forhold til helsesituasjonen din? Ønsker du å prøve deg i trygge omgivelser?

Velkommen skal DU være.