Styret

Styret i organisasjonen ATROP er bredt sammensatt og består av følgende person

Styreleder
Jorun Marie Kveldro,psykoterapeut og veileder

Styrerepresentant
Mette Flottorp, jobber for A3 Ressusenter i Vennesla

Styrerepresentant
Romina J Perez, sosionom 

Styrerepresentant
Silje Camilla Kveldro, førskolelærer

Brukerrepresentant.
Per Harald Abrahamsen, jobber i psykiatri/rus bolig for Lillesand kommune