Styret

Styret i organisasjonen ATROP er bredt sammensatt og består av følgende person

Styreleder
Jorun Marie Kveldro, Psykoterapeut og veileder – bosatt i Songdalen kommune.

Styrerepresentant
Mette Flottorp,  – bosatt i Kristiansand

Styrerepresentant
Geir Christian Prosgaard, sosionom – bosatt i Kristiansand

Styrerepresentant
Romina J Perez, sosionom – bosatt i Kristiansand kommune.

Brukerrepresentant.
Per Harald Abrahamsen – bosatt i Lillesand kommune.