Støttekontingent

Støttekontingent er en viktig inntektskilde for det arbeidet som gjøres ved ATROP da vi pr i dag ikke er fullfinansiert.

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter tilstreber å være et lavterskeltilbud og ett ettervernstilbud for mennesker med sammensatte utfordringer hvor ettt av våre hovedmål er å støtte brukere i å gå fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv – ut av ”offerrollen”. Ett annet hovedmål vi har er å bidra med erfaringskompetanse, fag- og brukerkunnskap på individ, tjeneste og systemnivå og arbeide for et godt og nært samarbeid med både statlige, regionale og kommunale aktører. Hensikten er å bidra med positive endringer og styrke rettigheter for brukergruppene og deres familier, og derav fremme recovery og et likeverdig tredelt kunnskapsgrunnlag.  

ATROP blir drevet med drift -og prosjekttilskudd fra blant annet Helsedirektoratet, BUFdir, Konfliktrådet, NAV og noen kommuner. For å være sikret kontinuitet og en forutsigbar drift er vi også avhengig av kontingenter / støttekontingenter, noe egenbetalinger, gaver og sponsorinntekter. Støttekontingent er en viktig inntektskilde for det arbeidet som gjøres ved ATROP da vi pr i dag ikke er fullfinansiert.

Alle som ønsker /har behov for å benytte seg av vårt samtaletilbud og NADA øreakupunkturtilbud må betale årskontingent eller en liten egenandel pr gang. Vi vet gjennom egne erfaringer at noe egenbetaling gjør godt for selvfølelsen, og det stiller også krav til oss som organisasjon og kvaliteten på våre tilbud, og det forplikter for deg som benytter tilbudene.

Derfor har vi satt følgende satser: Med støttekontingent Uten støttekontingent
Samtaler (må forhåndsavtales) kr. 0,- kr. 50,-

Lederstyrte selvhjelpskurs (6 ganger a 3 timer)

kr. 0,- kr. 400,-
NADA øreakupunktur kr. 0,- kr. 50,-

Forhåndsavtalte samtale: Møter du ikke opp/gir beskjed om at du ikke kan komme til avtalen senest 24 timer i forkant må du betale et gebyr på kr. 50,- Husk at når du uteblir uten å gi beskjed fratar du andre mulighet for hjelp og støtte. 

Alle øvrige tilbud som åpent hus(sosial møteplas), temakvelder, brukerkvelder, allmøter ol. og aktiviteter for barn og ungdom er og skal være GRATIS.

Støttekontingent / sponsor

Mange trenger hjelp og støtte i hverdagen, både blant barn, ungdom og voksne. Inntektene av støttekontingent og sponsormidler går blant annet til aktiviteter og supplerende støtte for våre målgrupper. Alle former for bidrag mottas med stor takknemlighet.

Støtte kan eksempelvis være:

  • årskontingent
  • støttekontingent
  • sponsoravtaler
  • gaver

Satser for støttekontingent:

  • Ordinært medlemskap kr. 400,-
  • Støttekontingen kr 250,-
  • Bedriftsfadder og sponsor: etter avtale

Med betalt årskontingent/støttekontingent kan du benytte samtaletilbudet, NADA Øre Akupunktur, kurser, turer m.m gratis eller til svært reduserte priser. Med ordinært medlemskap vil du også ha stemmerett på våre årsmøter.

Fast giver kan du bli ved å legge oss inn med ett fast månedsbeløp på din nettbank. Om du støtter organisasjonen ATROP kan du få skattefradrag på beløp som er mellom 500 og 12.000 kroner. Om du ønsker å bidra er vårt konto. nr: 1503.19.07648

Vår adresse:
Henrik Wergelandsgate 13
4612 Kristiansand

HUSK å merk innbetaling med ditt navn og adresse og hva innbetalingen gjelder. Du kan også sende en mail til post@atrop.no så sender vi deg giro for innbetaling.

Du kan også støtte oss med vipps 19605