NADA Øreakupunktur

ear-acupuncture-768x512
Bilde er et fiktivt bilde og viser ikke punktene til NADA akupunktur

NADA Øreakupunktur benyttes som forebygging og som et supplement i rehabilitering.

NADA Øreakupunktur kombinerer vestlig og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av blant annet rus- og psykiatripasienter.

National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en verdensomspennende, ikke-kommersiell organisasjon som holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, innen rus, psykiatri og kriminalomsorgen. Behandlingen blir benyttet som et supplement til annen grunnterapi. NADA har kombinert vestlige og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av blant annet rus- og psykiatripasienter.

NADA akupunkturprogram er et forenklet standardisert øreakupunkturprogram, som er blitt utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier. NADA øreakupunkturprogram er 5 faste punkter i hvert øre. Det er de samme punktene som benyttes hver gang. Studiene har vist at NADA programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for selve prosessen i den lange rehabiliteringen de fleste med rusmisbrukerbakgrunn og psykiske forstyrrelser trenger. NADA er også et godt supplement når man arbeider med kriser, seksuelle overgrep og andre psykiske belastninger. Behandlingen hjelper til med å balansere psykisk stress og ubalanser i kroppen. NADA øreakupunktur kan også benyttes til barn.

Kortisol er det hormonet som skaper mest ubalanse i kroppen

Kortisol er et hormon i kroppen. Har man overskudd av dette stoffet over lengre tid, blir man deprimert og får oksygenmangel. Behandlingen NADA øreakupunktur reduserer nivået av kortisol i kroppen. Det er gjort store studier på hvordan kroppen blir påvirket av dette, blant annet på hjelpearbeidere under tsunamiulykken, etter Katharina orkanen og etter 9/11.

Studier viser at depresjon, angst og posttraumatiske stresslidelser blir mindre. Behandlingen er et supplement og ikke hovedterapi. NADA akupunktur er et godt og verdifullt supplement til det offentlige, der bruker (pasient) er i en periode med forberedelse til behandling/nedtrapping av rusmidler, eller i ett ettervern til behandling.

NADA akupunkturen kan være til god hjelp for: 

  • fysiske symptomer som skjelvinger, svetting, kramper, diaré/forstoppelse, verking, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, nysing/snufsing samt kroppslig smerter.
  • psykiske symptom som uro, aggresjon, irritasjon, panikkanfall, søvnløshet, depresjon, mareritt

Flere brukere har formidlet at PMS-plager og andre hormonforstyrrelser forminskes, og at stressnivået blir kraftig reduser. Dessuten formidler flere at trangen etter alkohol, narkotika, nikotin, sukker, mat og koffein minsker.

Hva ligger i NADA’s ånd

Siden NADA protokollen bygger på å mobilisere brukerens (pasienten) egne evner og resurser på alle plan, handler det mye om å gi hjelp til den som ber om det, slik at han/hun kan hjelpe seg selv. Hos mange må et ønske om behandling modnes. Når ønske først kommer bør hjelpeapparatet eliminere alle byråkratiske hinder, miljø og kulturelle barrierer. På denne måten kan brukeren begynne behandlingen når han/hun er motiverte for gjenreisningen, etter år med lidelser. Neste skritt er å skape arenaer hvor personen kan finne ut av seg selv, og bygge opp en indre styrke slik at han/hun kan møte storsamfunnet på dets premisser. Til sist, og med respekt for andre aspekter, må dette gjøres så enkelt som mulig.

Våre erfaringer er at vi ikke kan skille mellom psyke og kropp, og jobber derfor ut fra en helhetsteori. Vi arbeider med å styrke hele mennesket slik at det kan bli i stand til å ta imot hjelp som kan styrke det på alle mulige måter senere. Vi jobber for at mennesker og deres familier skal bli selvstendige og føle seg likeverdig med alle i samfunnet. Med andre ord; vi bistår brukerne til å finne en vei ut av offerrollen.

Vårt tilbud

Vi tilbyr NADA øreakupunktur i gruppe hver HELE time i åpningstidene. Individuelle avtaler utenom våre ordinære åpningstider må forhåndsavtales. NADA koster kr. 0,- for medlemmer og kr. 50,- for de som ikke er registrert som medlem.

Vi tilbyr også NADA til brukergrupper og personalgrupper ute i kommunen, ved DPSer og lignende, ved forespørsell. NADA er for folk flest og blir praktisert ved en rekke privat og offentlige institusjoner og virksomheter i Norge. Trenger du det ”lille ekstra” anbefaler vi at du forsøker NADA akupunktur.

Mange av oss som er tilknyttet senteret benytter selv NADA regelmessig i hverdagen, med bakgrunn i svært gode resultater på egen helse. Blant annet har vi oppnådd redusert stressnivå, bedre balanse, indre ro og økt energi. Alle har vi ulik erfaringsbakgrunn innenfor rus og avhengighet, overgrep, incest, psykisk uhelse m.m. NADA tilbys som et substitutt til øvrige aktiviteter ved ATROP Senteret, blant annet i relasjonskursene våre for de som ønsker det.

NADA akupunktur er åpent for ALLE som trenger ”det lille ekstra”, både brukere og fagarbeidere. Ingen påmelding så kom som du er. Mer informasjon om NADA, kurs, utdannelse og andre steder som praktiserer NADA (offentlige institusjoner) finner du på www.nada-norge.no

NB: Vi praktiserer etter lov om alternativ behandling ved sykdom. Alle som praktiserer NADA øreakupunktører hos oss må være diplomsertifiserte fra NADA Norge. Dette for å sikre kvalitet og det faglige innholdet i vårt virke. Noen av våre ansatte er dipolomsertifiserte med 5 punkts øreakupunktur fra Danmark, og denne akupunkturen er ikke en del av NADA protokollen. De er derved ikke kvalifisert til å presentere seg som NADA utøvere og må forplikte seg til kollegaveiledning. Flere av våre ansatte har fordypningskurs i øreakupunktur.