NADA Øreakupunktur

ear-acupuncture-768x512

 

NADA Øre Akupunktur som forebygging og som et supplement i rehabilitering NADA akupunktur National Acupuncture Detoxification Association (NADA) er en verdensomspennende ikke-kommersiell organisasjon som holder kurs for personell innenfor helse og omsorgssektoren, innen rus, psykiatri og kriminalomsorgen og blir benyttet som et supplement til annen grunnterapi. NADA har kombinert den vestlige – og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av blant annet rus- og psykiatripasienter.(NB: Bilde på denne siden er et fiktivt bilde og viser ikke punktene til NADA akupunktur.)

NADA akupunkturprogram er et forenklet standardisert øreakupunkturprogram, som er blitt utviklet over lang tid igjennom kontrollerte studier. NADA øreakupunkturprogram er 5 faste punkter i hvert øret. Det er de samme punktene som benyttes hver gang. Studiene har vist at NADA programmet ikke bare er nyttig i forhold til fysiske og psykiske plager, men også for selve prosessen i den lange rehabiliteringen de fleste med rusmisbrukerbakgrunn og psykiske forstyrrelser trenger. NADA er også et godt supplement når en arbeider med kriser, seksuelle overgrep og andre psykiske belastninger og hjelper til med å balansere psykisk stress og ubalanser i kroppen. NADA øreakupunktur kan også benyttes til barn.

Kortisol er det hormonet som skaper mest ubalanse i kroppen.

Har man overskudd av det over tid, blir man deprimert og får oksygenmangel. Konkret reduserer behandlingen kortisol. Store studier er gjort på dette blant annet på hjelpearbeidere under tsunamiulykken, etter Katharina orkanen og etter 9/11. Depresjon og angst og posttraumatiske stresslidelser blir mindre. Behandlingen er et supplement og ikke hovedterapi. NADA akupunktur er et godt og verdifullt supplement til det offentlige om bruker(pasient) er i en forberedelse til behandling/ nedtrapping av rusmidler eller i ett ettervern til behandling.

NADA akupunkturen kan være til god hjelp for fysiske symptom som:

  • Skjelvinger, svetting, kramper, diaré/forstoppelse, verking, hodepine, hjerteklapp, kvalme/oppkast, nysing/snufsing samt kroppslig smerte
  • Psykiske symptom som:Uro, aggresjon, irritasjon, panikkanfall, søvnløshet, depresjon, mareritt

Flere brukere har formidlet at: PMS-plager og andre hormonforstyrrelser forminkes, og at stress nivået er blitt kraftig reduser. Dessuten formidler flere at trangen etter: Alkohol, narkotika, nikotin, sukker, mat, koffein minsker.

Hva ligger i NADA’s ånd

Siden NADA protokollen bygger på å mobilisere brukerens(pasienten) egne evner og resurser på alle plan, handler det mye om å gi en hjelp, til den som ber om det, slik at han/hun kan hjelpe seg selv. Hos mange må et ønske om behandling modnes først og når det kommer bør hjelpeapparatet eliminere alle byråkratiske hinder, miljø og kulturelle barrierer, for å kunne begynne behandlingen når de er motiverte for gjenreisningen etter år med lidelser. Neste skritt må være å skape arenaer hvor personen kan finne ut av seg selv og bygge opp en indre styrke slik at han/hun kan møte storsamfunnet på dets premisser. Til sist, og med respekt for andre aspekter, at dette bør gjøres så enkelt som mulig.

Våre erfaringer er at vi ikke kan skille mellom psyke og kropp, og jobber derfor ut fra en helhetsteori. Vi arbeider derfor med å styrke hele mennesket slik at det kan bli i stand til å ta i mot hjelp som kan styrke det på alle mulige måter senere. Vi jobber for at mennesker og deres familier skal bli selvstendige og føle seg likeverdig med alle i samfunnet – mao bistår vi til at brukerne finner en vei ut av offerrollen.

Vi tilbyr NADA Akupunktur i gruppe hver HELE time i åpningstidene. Individuelle avtaler utenom våre ordinære åpningstider må forhåndsavtales. NADA koster kr. 0,- for medlemmer og kr. 50,- for de som ikke er registrert som medlem.

Vi tilbyr også NADA til brukergrupper og personalgrupper ute i kommunen, ved DPSer ol ved forespørsell. NADA er for folk flest og blir praktisert ved en rekke privat og offentlige insitisjoner og virksomheter i Norge. Trenger du det ”lille ekstra” anbefaler vi at du forsøker NADA akupunktur.

Mange av oss som er tilknyttet senteret benytter selv NADA regelmessig i hverdagen med bakgrunn i svært gode resultater på egen helse. Blant annet har vi oppnådd redusert stressnivå, bedre balanse, indre ro og økt energi. Alle har vi ulik erfaringsbakgrunn innenfor rus og avhengighet, overgrep, incest, psykisk uhelse m.m.NADA akupunkturer et godt og verdifullt supplement til offentlige om du er i en forberedelse til behandling/ nedtrapping av rusmidler eller i ett ettervern til behandling. NADA tilbys også som et substitutt til øvrige aktiviteter ved ATROP Senteret, blant annet i relasjonskursene våre for de som ønsker det.

NADA akupunktur er åpent for ALLE som trenger ”det lille ekstra”, både brukere og fagarbeidere. Ingen påmelding så kom som du er. Vi praktiserer etter lov om alternativ behandling ved sykdom. Alle som praktiserer som selvstendige NADA øreakupuntører hos oss må være diplomsertifiserte eller forplikte seg til kollegaveiledning under opplæringen. Dette for å sikre kvalitet og det faglig innholde i vårt virke.

Mer informasjon om NADA, kurs, utdannelse og andre steder som praktiserer NADA (offentlige institusjoner) finner du her www.nada-norge.no

Flere av våre ansatte spesialiserer seg nå i tradisjonell øreakupunktur.