Bedriftsfadder

Å være bedriftsfadder er en meningsfull måte å hjelpe på. Å være med på å gi barn, ungdom og voksne som sliter, en fremtid, er noe de fleste medarbeidere opplever som svært meningsfullt.

Hjerteromfadder

ATROP arbeider utrettelig for å tilføre barn og unge gode opplevelser, i en for mange- krevende og utrygg hverdag. For kr. 500,- pr måned (kr. 6000,- pr år) kan din bedrift gjøre en stor forskjell for barn og ungdom som er utsatt for overgrep, vold eller opplever at mor eller far sliter med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet.

Bedriftsfadder

Som bedriftsfadder i ATROP er virksomheten med på å sikre økonomisk forutsigbarhet, stabilitet og trygghet for våre målgrupper. Verdier som er helt nødvendig for å gjennomføre varige endringer i et menneskes liv. For kr. 1000,- pr måned (kr. 12.000,- pr år) støtter din bedrift alle aldersgrupper og målgrupper som ATROP arbeider for.

Partnerskap

Din bedrift har mulighet til å samarbeide med ATROP på flere nivå. Sammen kan vi tilpasse et partnerskap ved å se på målsettinger, ønsker og behov. Gjennom et partnerskap ønsker vi å gi noe tilbake til våre samarbeidspartnere ved å bidra med forebyggende og helsefremmende mentor/oppfølgingsordninger på deres arbeidsplass f. eksempel ved mistanke om rusproblemer, utbrenthet blant ansatte osv. Vi har ulike modeller for partnerskap som varierer ut fra størrelse og omfang av samarbeidet. Alle våre samarbeidspartnere får:

  • Tilsendt ATROPs årsmelding innen utgangen av april hvert år
  • Profilering på ATROPs webside, i nyhetsbrev og årsmelding
  • Nyhetsbrev to ganger pr år

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål vedrørende gaver eller partnerskap må du gjerne ringe oss på tlf. 997 98 998 eller sende oss en e-post, så tar vi kontakt med deg så raskt som mulig. Vi håper deres bedrift ønsker å støtte oss, og at vi i felleskap kan utvikle et gjensidig og fruktbart samarbeid.