Relasjonskurs

shutterstock_253820563

Relasjonskurs er for deg som lever i eller har vært i destruktive relasjoner der det er/ har vært ulike typer av grenseovertredelser, eksempelvis overgrep, vold eller pårørende til rusavhengige. Tankemønstre og følelser er ofte hovedårsaken til opprettholdelsen av destruktive relasjoner og livsmønstre.

Mål: Deltagerne skal få kunnskap, verktøy og mot til å forandre sine destruktive mønstre og utvikle empowerment (egenkraftmobilisering). De vil også lære mer om hvordan en sunn relasjon kan være og det å sette ord på sine eget behov og ønsker. Deltagerne skal gjennom kurset bli motiverte til å ta i bruk egne ressurser.

Om relasjonskurset: Kurset er undervisning og prosessorientert, strukturert og følger et fast oppsatt strategiprogram. Kurset legger vekt på læring og selvinnsikt/selvforståelse gjennom

1. motivasjon - gi lyst og inspirasjon til å endre livssituasjon

2. aktivisering - mobilisere egne ressurser

3. ”hjelp til selvhjelpsprinsippet”, empowerment & recovery

Teknikker fra aksjonsmetodene Psykodrama, Gestalt og Coaching, samt delelementer som spontanitetstrening, improvisasjoner, rollespill, rolletrening og rollebytte inngår som en naturlig del i kurset.  Deltakere vil også få kunnskap om kroppsorientert tilnærming/avslapningsøvelser som kan hjelpe til med å frigjøre indre spenninger /stress.

Temaer som vil bli belyst underveis i kurset

  • hvordan påvirker egen historikk oss i rollen som forelder, familiemedlem, likemann, brukerrepresentant, hjelper m.f.
  • offerrollen – ett resultat av dysfunksjonelle familiestrukturer?
  • myndiggjøring og egenkraftmobilisering
  • grenser, kropp, egenkjærlighet og selvaksept
  • grupper som redskap for læring /relasjonsforståelse
  • empati, kommunikasjon og aktiv lytting
  • etikk og moral

Deltakere som ønsker det får tilbud om NADA øreakupunktur etter endt kursdag. Alle deltakerne gis tilbud om individuell oppfølging og samtale.

Kursets varighet: Kurset har en varighet av ca. 4 timer annehver uke av totalt 6 ganger  på dag og/eller kveldstid. Kursene arrangeres også som weekendkurs ute i distriktene ved behov. Kursene starter opp så snart de er fulltegnet og blir annonsert på websiden og på facebook.

Investering: Kurset koster kr. 800,- pr kurs inkl. lunsj. Om du har behov for det anbefaler vi at du søker om å få dekket kurset gjennom NAV. Deltakelse i grupper er forbundet med absolutt taushetsplikt.                                       

Påmelding og ytterligere informasjon: Påmelding skjer direkte på mobil: 997 98 998 eller pr e-post: post@atrop.no Det er ønskelig at du tenker igjennom hvorfor du ønsker å melde deg på, slik at vi kan ta en prat knyttet til hva du ønsker eller har behov for å oppnå med kurset, samt at vi i fellesskap kan finne ut om dette er et tilbud som passer for deg.

Påmelding er bindende 1 uke før kursstart. ALLE kursene blir fortløpende presentert og annonsert på våre hjemmesider når de arrangeres.

Ressursene ligger i gruppen – løsningen i relasjonene.

Velkommen til kurs!