Barn og ungdom

nature-people-girl-forest-12165-e1517103045695

Barn og unges psykiske helse angår oss alle. Trygge rammer og gode oppvekstsvilkår er viktig for at du som barn eller ungdom skal utvikle en god fysisk og psykisk helse.

For mange barn og unge er vold, rus og misbruk i hjemmet en stor del av oppvekstmiljøet gjennom store deler av barndommen. Det er IKKE ditt ansvar å forstå at de viktigste personene som du bryr deg om i livet, de som skal gi det trygghet i hverdagen, utøver maktmisbruk mot hverandre eller mot deg.

De aller fleste barn og unge er glad i både mamma og pappa, og har i de fleste tilfeller opplevd mange gode stunder med begge foreldrene. Mange barn og unge sliter også på skolen og blir mobbet.

Den ene

Uavhengig om du sliter i hjemmesituasjonen, på skolen eller er skolelei, kan det være vi kan hjelpe deg med ”den ene”. Den ene er for oss en som går ved siden av deg. Ikke en som går foran og trer ideer og forslag nedover hodet ditt. Den ene er en som lytter til hvordan du har det. En som bare er tilstede og ikke svikter selv om du har det vanskelig, går på trynet, er skolelei, gjør noe dumt, ruser deg, etc. Den ene som bare går stille ved siden av og kan gi deg oppmuntrende ord på veien. En likemann/erfaringskonsulent som selv vet og husker hvordan det var å være barn med de utfordringene som var der. Det vi ønsker minst er at du skal utvikle et problematisk forhold til rusmidler eller psykiske problemer som vil prege deg inn i voksen alder.

DU ER IKKE ALENE. Av og til arrangerer vi aktiviteter og turer for barn og unge, i noen tilfeller følger vi opp ungdom i møte med barnevernet.

Er du under 18 år og lever i familieforhold som ikke er bra for deg (alvorlige situasjoner som overgrep, vold og rus) anbefaler vi at du ringer ALARMTELEFON for barn og unge 116111- de kan hjelpe deg. Syns du dette er vanskelig kan du ringe oss eller komme innom oss i Henrik Wergelandsgt 13 – Kr. Sand.

Faktaopplysninger om barn i Norge

  • 15 500 barn – skilsmisser
  • 60 000 barn – redd for å bli mobbet
  • 150 000 – 200 000 barn med psykiske problemer
  • 90 000 barn – foreldre som er psykisk syke
  • 15 000 barn – kreftsykdom i nær familie
  • 120 000 barn – foreldre med rusproblemer
  • 8 % barn – grov vold fra minst en av foreldrene
  • 15% jenter og 8% gutter – alvorlige seksuelle overgrep
  • 44 000 barn – hjelp fra barnevernet
  • 85 000 barn – under fattigdomsgrensen

Til foresatte/foreldre

Viste du at forskning har vist at traumatiske hendelser kan ha en omfattende, negativ innvirkning på flere sider ved barns trivsel og utvikling? Det er nemlig slik at barn og unge som er vitne til hjemmevold, misbruk og rus utsettes selv for psykisk mishandling over tid. Dette gjør at mange barn og unge får lite overskudd og mulighet til egen utvikling. De utvikler ofte en adferd preget av angst og aggresjon. For mange barn og unge blir aggresjon det beste forsvar, og hjemme har de lært hvordan aggresjonen kan få utløp. Om en sliter med sårbarhetsfaktorer på hjemmebanen vil også mange oppleve at dette påvirker skolesituasjoner. Dette kan være situasjoner som foreksempel mobbing, liten vennekrets, ensomhet, isolasjon, m.m. Vi driver et støtte og aktivitetstilbud for barn og unge. Ta kontakt på tlf. 997 98 998 om du ønsker nærmere informasjon om ATROPs tilbud til barn, ungdom og deres familier.