Alternative behandlingsmetoder

blomst20med20steiner-e1517107698931

Vi gir deg informasjon om alternative metoder for tilfriskning. Vi anbefaler kun godkjente og kvalitetssikrede terapeuter/behandlere.

Med dette mener vi at utøvere må være sertifisert, praktisere etter lov om alternativ behandling, og ha etablert etiske retningslinjer for sin virksomhet/forbund.

Psykodrama

Psykodrama er en aksjonsmetode med fokus på grupper og individet i grupper. Metoden ble etablert på 1920-tallet av østerrikeren Jacob Levy Moreno, psykiater, filosof, forfatter og teatermann. Metoden er i dag anerkjent og brukt over store deler av verden, og har vært praktisert i Norge siden 1970-årene gjennom Norsk psykodrama Institutt (i dag Morenoinstituttet).

Filosofien bak psykodrama bygger på et helhetlig syn på mennesket. Filosofien legger stor vekt på den kreativiteten og spontaniteten som vi alle er født med. Metoden er ressursorientert. Psykodrama anvendes innenfor terapi, veiledning, leder-og organisasjonsutvikling, undervisning og teater.

“Psyke” og “drama” kommer fra gresk, og kan oversettes med “sjel i handling”. Inspirasjonen til denne kreative metoden er hentet både fra klassisk gresk teater og eldre kulturers ritualer. Psykodrama spiller også på barnets naturlige evne til å bearbeide vonde opplevelser gjennom dramatisering og lek.

Psykodrama-metoden skiller seg fra andre metoder ved å basere innsikt på handling. Den oppfordrer deg til å delta aktivt i din egen prosess, og på en konkret måte utforske dine ressurser og muligheter. Gjennom dramatisering og gruppedynamikk kan du bevisst oppleve deg selv og din verden av følelser, tanker og sanser. Du får hjelp til å forløse undertrykte emosjoner som forårsaker fysiske og mentale spenninger, og psykiske blokkeringer. Du lærer blant annet hvordan dine atferdsmønstre påvirker deg og menneskene rundt deg. Du får se din verden med nye øyne og blir mindre redd for forandring.

Metoden inviterer deg til å komme i kontakt med ditt indre, hvor ubevisste mønstre ofte styrer atferd og valg, og skaper uønskede dramaer i livet ditt. Med psykodrama blir den indre scenen gjort synlig og virkelig – her og nå. Skapende samspill betyr at hindringene for din livsutfoldelse kommer til syne. Vi oppløser dem ved hjelp av en særegen, aktiv og samhandlende dynamikk mellom klient/par/gruppe, terapeut og deltakerne imellom. I psykodrama arbeider vi på tvers av tid og rom.

Vi setter i scene møter og konflikter med viktige personer fra fortid og nåtid. Vi ser på uforløste og traumatiske hendelser, ufullendte handlinger, indre dramaer, vanskelige valg for fremtiden, drømmer og mye annet.

Prosessen foregår i et trygt og skapende miljø, i vakre og rolige omgivelser.  Metodens art og strukturerte form gir rom for din egen vilje, ditt eget tempo, og deg som unikt individ. Det eneste som kreves av deg er at du skal ha et ærlig ønske om å bli bedre kjent med deg selv.

Ditt utgangspunkt kan være behov for:

 • å sette grenser og ta plass i dine omgivelser
 • å komme styrket ut av en livskrise
 • å få nye perspektiv i forhold til valg og retninger i livet
 • å få bedre kontakt med ditt følelsesliv
 • å få innsikt og forståelse i dine relasjoner
 • å forløse dine kreative evner og ta dem i bruk
 • å ta et avgjørende skritt, stort eller lite, mot å velge hovedrollen i ditt eget liv

Disse benytter seg av metoden

 • landets incestsentre
 • pøbelsprosjektet(ett arbeidstreningstiltak for skoleleie ungdom)
 • flere DPSer og universiteter/høyskoler
 • fengsler
 • traumeklinikken i Trondheim
 • vår opplæringsmodul Redskapsboden
 • som veiledningsmetode for en rekke personalgrupper og studenter

Ønkser du mer informasjon om metoden og grupper? Ta kontakt med  Jorun Marie Kveldro (har 7 års utdannelse i metoden) på tlf. 997 98 998eller e-post: post@atrop.no

Gestaltterapi

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med “et meningsfylt hele” eller et komplett mønster. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz (Frederick) Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet i USA. Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideene i gestaltterapien er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG – DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi.