Våre tilbud

Vi tilbyr en rekke aktivitetstilbud til våre målgrupper. Blant annet samtaler, telefontjeneste, NADA øreakupunktur, selvhjelpsgrupper for voldsutsatte, pårørendegrupper, veiledning og undervisning, arbeidstrening og ulike barne- og familieaktiviteter og turer. I Songdalen og Arendal driver vi også arbeidstreningskafeene Leóns hjerterom. Vi er en rusfri organisasjon og det er ikke anledning til å delta på noen av våre aktiviteter/tilbud i ruspåvirket tilstand.

Holde deg oppdatert på aktiviteter, turer ol. som vi arrangerer.

Drop-in

Drop-in

Hver dag i våre åpningstider er det mulighet for drop-in samtaler på individ og gruppenivå i ett sosialt fellesskap. Tar du deg en tur innom en av ATROPs avdelinger møter du mennesker som selv har egenerfaring og har strevd med rusavhengighet, psykisk uhelse eller ulike former for traumer, og deres pårørende.

Første gangen du kommer til oss vil du få omvisning på huset og du vil få en kort presentasjon av ATROP og våre tilbud. Resten er helt opp til deg.

I ATROP møter du mennesker som kombinerer fag og erfaringskompetansen. Erfaringskompetansen anser vi som en spisskompetanse og en unik kunnskap som kan bidra til å gi håp, støtte og veiledning ut av situasjonen du måte være i.  Regelmessige samtaler må forhåndsavtales.

Kr. Sand: Henrik Wergelandsgate 13

Songdalen: Songdalsveien 121

Arendal: Vestregate 19

Telefontjeneste

Telefonnummeret til vår telefontjeneste er: 414 34 141 og betjenes av ansatte, erfaringskonsulenter og frivillige.

Åpningstider

Telefontjenesten vår er åpen alle virkedager fra kl. 12.00- 18.00. Er telefonen opptatt når du ringer, så forsøk igjen, ikke gi opp. Trenger du en prat i løpet av en helg, ferietiden eller helligdager forhåndsavtaler vi ett tidspunkt som du kan ringe. Vi behov tilbyr vi også samtaler på engelsk og spansk.

Telefontjenesten er ikke anonym, da vi kan se telefonnr til den som ringer, men du kan selv justere din egen telefon slik at vi ikke ser hvem som ringer. Utover dette kan du være helt anonym. Telefontjenesten skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt. Alle ansatte, erfaringskonsulenter og frivillige hos oss har streng taushetsplikt. Alt som sies i samtalene forblir mellom deg som ringer og den som betjener telefontjenesten.

Formål med telefontjenesten

Vi kan alle kjenne at livet av og til slår krøll, og kan trenge råd, støtte og veiledning på veien. ATROP ønsker å være til hjelp og støtte for de som kontakter oss, uavhengig om det er ett råd, støtte eller veiledning du har behov for. Vi tror at gjennom den gode samtalen og dialog opplever vi mennesker oss sett, møtt, støttet, respektert og erverver oss mellommenneskelig påfyll. Å snakke med noen som har erfart noe av det samme som deg selv, og som har kjent livets utfordringer på «kroppen», har sin funksjon og egenverdi. ATROP ønsker med telefontjenesten å være et lyttende medmenneske, som gir støtte, trøst og styrke i møte med det tema som formidles. Det ligger mye styrke i å bli forstått og lyttet til med omsorg og empati.

Hvem betjener telefonen

Telefontjenesten betjenes av mennesker som har vært utsatt for seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser.  Er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse. I telefontjenesten vil du møte mennesker med erfaringskompetanse og fagkunnskap. Det viktigste i møte med oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg.

Vi håper du, etter samtalen, kan ta deg tid til å svare på vår brukertilfredsundersøkelsen. Formålet er å kvalitetssikre og forbedre våre tjenester, og da er din stemme viktig for oss. Brukertilfredsundersøkelsen er anonym. https://survey.easyquest.com/yk5Gm6

Er der medisinsk akutt må du ringe nødnummer 113. Er det akutt fare for vold må du ringe politiets nødnummer 112.

 

NADA Øreakupunktur

NADA Øreakupunktur

NADA Øreakupunktur benyttes som forebygging og som et supplement i rehabilitering. NADA Øreakupunktur kombinerer vestlig og østlige medisin i utviklingen av sitt program. Dette har medført at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler programmet i behandlingen av blant annet rus- og psykiatripasienter.

Les mer
Relasjon- og traumegrupper

Relasjon- og traumegrupper

Dette er en gruppe for deg som har behov for å dele og bearbeide vonde barndomsminner og erfaringer etter seksuelle overgrep, vold, rusavhengighet eller som trenger støtte for å finne en tryggere plattform etter oppvekst preget av omsorgssvikt i en dysfunksjonell familie.

Les mer
Støttegrupper for ungdom

Støttegrupper for ungdom

Ved ATROP Senteret i Kristiansand tilbyr vi støttegrupper for ungdom mellom 14 og 18 år. Gjennom støttegruppen ønsker vi å tilføre barn og unge økt oppmerksomhet rundt hvem som kan gi støtte, trøst og hjelp i hverdagen. 

Les mer
Veiledning og undervisning

Veiledning og undervisning

Ønsker din skole å ha en temadag? Vil din barnehagen ha et foredrag på et personalmøte, eller kommunen /næringslivet ønsker å samle sine fagfolk til et større arrangement, kan vi bidra med innholdet og erfaringskompetanse.

Les mer
Alternative behandlingsmetoder

Alternative behandlingsmetoder

Vi gir deg informasjon om alternative metoder for tilfriskning. Vi anbefaler kun godkjente og kvalitetssikrede terapeuter/behandlere.

Les mer
Kafe Leóns hjerterom

Kafe Leóns hjerterom

Kafe Leóns hjerterom er et arbeidstreningstiltak som skal hjelpe personer tilbake til arbeidslivet. Har du interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Les mer
Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid

Med likepersonsarbeid menes overføring av personlig erfaring fra en person med et problem til en annen med noe av det samme problemet. En likeperson er ikke en fagperson eller saksbehandler, men en som vet ”hvor skoen trykker”.

Les mer