Relasjon- og traumegruppe

lovetann-1-e1517107840730

Dette er en gruppe for deg som har behov for å dele og bearbeide vonde barndomsminner og erfaringer etter seksuelle overgrep, vold eller rusavhengighet. Det er også for deg som trenger støtte for å finne en tryggere plattform etter oppvekst preget av omsorgssvikt i en dysfunksjonell familie.

Menneskers utvikling er bestemt av våre behov for kjærlighet, relasjoner og tilknytning, men også for våre ønsker om selvstendighet, selvbestemmelse og frihet.

Hendelser tidlig i livet, enten de var krenkende, traumatiske, stressede eller bare vanskelige kan forårsake hindringer som gjør at vi får problemer med å leve våre liv slik vi ønsker, her og nå. Det kan også hindre oss i å utvikle sunne forhold til andre. Når foreldre er traumatiserte, skades tilknytningsprosessen mellom barn og foreldre, og destruktive familiemønstrene kan videreføres.

Det er allment kjent at traumer tidlig i livet, skaper en høy grad av følsomhet overfor traumatiske reaksjoner i fremtiden.

Les mer om traumer og hendelser tidlig i livet

Vårt tilbud

Å jobbe med vonde opplevelser og traumer er tidkrevende sorteringsarbeid. I ditt eget tempo gis du anledning, sammen med andre i samme situasjon, til å bearbeide konflikter og traumatiske opplevelser med viktige personer i livet ditt. Du vil erfare gjenkjennelser med de andre deltakerne og du vil få “vitner” til din historie.

Mål

Målet med relasjon- og traumegrupper er å skape en trygg ramme som inspirerer til endring gjennom aktiv deltakelse og tro på at endring er mulig. Gjennom å lære seg å sette grenser for seg selv, vil deltakere kunne ta bedre vare på seg selv, bli sterkere psykisk og være en ressurs både for seg selv og sin familie. Som deltager vil du få kunnskap, verktøy og mot til å forandre destruktive mønstre og utvikle egenkraftmobilisering. Du vil også lære mer om hvordan en sunn relasjon kan være, og det å sette ord på egne behov og ønsker. Du blir motivert til å ta i bruk egne ressurser.

Om gruppearbeidet

Relasjon – og traumegrupper er prosessorientert, strukturert og følger et fast oppsatt strategiprogram. Teknikker fra aksjonsmetodene psykodrama, gestalt og coaching. Delelementer som spontanitetstrening, improvisasjoner, rollespill, rolletrening og rollebytte inngår som en naturlig del i prosessen. Deltakere vil også få kunnskap om kroppsorientert tilnærming/avslapningsøvelser som kan hjelpe til med å frigjøre indre spenninger og stress, deriblant mindfulness.

Varighet

Gruppeprosessen har en varighet av ca. fire timer, en dag i uken i åtte uker på dag og/eller kveldstid. Vi starter opp så snart kurset er fulltegnet. Ved oppstart av nye grupper blir disse annonser på websiden og pr e-post. Deltakere som ønsker det får tilbud om NADA øreakupunktur etter endt kursdag. Alle deltakerne gis tilbud om samtale.

Pris

Kurset koster kr. 1400,- pr kurs. Om du har behov for det, anbefaler vi at du søker om å få dekket kurset gjennom NAV.  Du har også mulighet for å dele opp beløpet. Deltakelse i grupper er forbundet med absolutt taushetsplikt, og taushetsløfte avlegges før oppstart av hver gruppe.

Påmelding og ytterligere informasjon

Påmelding skjer direkte på mobil: 997 98 998 eller pr e-post: [email protected].

Det er ønskelig at du tenker igjennom hvorfor du ønsker å melde deg på. På denne måten kan vi ta en prat rundt dine ønsker for måloppnåelse, samt at vi i fellesskap kan finne ut om dette er et tilbud som passer for deg. Påmelding er bindende en uke før kursstart.

Velkommen til kurs!