Relasjon- og traumegruppe

lovetann-1-e1517107840730

Behov for å bearbeide vonde barndomsminner etter vold, seksuelle overgrep, eller omsorgssvikt i en dysfunksjonell familie?

Behov for å dele og bearbeide pårørendeerfaringer etter et liv med en rusavhengig eller psykisk syk familiemedlem?

Dette er en gruppe for deg som har behov for å dele og bearbeide vonde barndomsminner og erfaringer etter seksuelle overgrep, vold, rusavhengighet eller som trenger støtte for å finne en tryggere plattform etter oppvekst preget av omsorgssvikt i en dysfunksjonell familie. Menneskers utvikling er bestemt av våre behov for kjærlighet, relasjoner og tilknytning, men også for våre ønsker om selvstendighet, selv bestemmelse og frihet.

Hendelser tidlig i livet, enten de var krenkende, traumatiske, stressede eller bare vanskelige kan forårsake hindringer som hindrer oss i å leve våre liv slik vi ønsker her og nå eller utvikle sunne forhold. Det er allment kjent at traumer, tidlig i livet, skaper en høy grad av følsomhet overfor traumatiske reaksjoner i fremtiden.

Når foreldre er traumatiserte skades tilknytningsprosessen mellom barn og foreldre, og destruktive familiemønstrene kan videreføres. Alle traumer har ikke nødvendigvis sin opprinnelse i oppvekstfamilien. Mobbing på skole eller arbeidsplass, eller å leve med en rusavhengig person kan også ha ødeleggende konsekvenser for trygghet, selvfølelse, selvbilde og evnen til å stole på andre mennesker.

Vi kan uansett ikke fjerne historien vår, men vi kan lære av den, lære oss nye mestringsferdigheter, og utvikle evnen til å leve med historien uten at den overvelder oss. Over tid kan vi også redusere kroppslige spenninger og hemninger, og gjenvinne mer av vår naturlige frihet og livsutfoldelse. Vi tar historien din på alvor og forstår symptomer som angst, spiseforstyrrelser, selvskading, depresjoner, isolasjon, ensomhet, psykosomatiske smerter, stress m.m. som reaksjoner og seinvirkninger på egen livshistorie.

Å jobbe med vonde opplevelser og traumer er tidkrevende sorteringsarbeid. I ditt eget tempo gis du anledning sammen med andre i samme situasjon mulighet til å bearbeide konflikter og traumatiske opplevelser med viktige personer i livet ditt. Du vil erfare gjenkjennelser med de andre deltakerne og du vil få “vitner” til din historie.

Mål

Målet vårt med relasjon og traumegrupper er å skape en trygg ramme som inspirerer til endring gjennom aktiv deltakelse og tro på at endring er mulig. Gjennom å lære å sette grenser for seg selv, vil deltakere kunne ta bedre vare på seg selv, bli sterkere psykisk og være en ressurs både for seg selv og sin familie, men også for den rusavhengige i familier hvor det er et tema. Som deltagerne vil du få kunnskap, verktøy og mot til å forandre destruktive mønstre og utvikle egenkraftmobilisering. Du vil også lære mer om hvordan en sunn relasjon kan være og det å sette ord på egne behov og ønsker, og bli motivert til å ta i bruk egne ressurser.

Om gruppearbeidet

Relasjon – og traumegrupper er prosessorientert, strukturert og følger et fast oppsatt strategiprogram. Teknikker fra aksjonsmetodene Psykodrama, Gestalt og Coaching, samt delelementer som spontanitetstrening, improvisasjoner, rollespill, rolletrening og rollebytte inngår som en naturlig del i prosessen. Deltakere vil også få kunnskap om kroppsorientert tilnærming/ avslapningsøvelser som kan hjelpe til med å frigjøre indre spenninger /stress, deriblant mindfulness.

Varighet

Gruppeprosessen har en varighet av ca. 4 timer 1 dag i uken a 8 uker på dag og/eller kveldstid, og starter opp så snart de er fulltegnet. Ved oppstart av nye grupper blir disse annonser på websiden og pr e-post. Deltakere som ønsker det får tilbud om NADA øreakupunktur etter endt kursdag. Alle deltakerne gis tilbud om samtale.

Investering

Kurset koster kr. 1400,- pr kurs. Om du har behov for det anbefaler vi at du søker om å få dekket kurset gjennom NAV.  Du har også mulighet for å dele opp beløpet. Deltakelse i grupper er forbundet med absolutt taushetsplikt, og taushetsløfte avlegges før oppstart av hver gruppe.

Påmelding og ytterligere informasjon

Påmelding skjer direkte på mobil: 997 98 998 eller pr e-post: [email protected] Det er ønskelig at du tenker igjennom hvorfor du ønsker å melde deg på, slik at vi kan ta en prat knyttet til hva du ønsker eller har behov for å oppnå med gruppe deltakelse, samt at vi i fellesskap kan finne ut om dette er et tilbud som passer for deg. Påmelding er bindende 1 uke før kursstart.

Velkommen til kurs!