Samtalegruppe for pårørende

3samtalegruppe

Er du pårørende til noen som er voldelig, sliter med psykiske lidelser, rus, og /eller somatisk sykdom? Da kan det være nyttig og godt for deg å delta i en samtalegruppe med andre pårørende.

Vi vet at det å være pårørende kan være er en tung og vanskelig opplevelse. Mange føler på ensomhet, frykt, uro, skyld og skam, og opplever at det kan være vanskelig å snakke med familie og venner, fordi man strever med å bli forstått, eller fordi man ikke vil være en belastning.  Noen trenger også hjelp til å komme ut av en vanskelig og fastlåst situasjon, men vet ikke hvordan.

Hvordan ivareta seg selv, i møte med den en er pårørende til?

Sammen med veileder i ATROP og andre pårørende, vil du få hjelp til å sette ord på det du føler og tenker. Kanskje finner du ut av hvordan du kan sette av mer tid til egenomsorg, og hvordan og hva som skal til for å bli en bedre samtalepartner. Erfaringer viser at det er av stor betydning å snakke med andre i samme situasjon, og lære av hverandres erfaringer. Samtalegruppene har som formål å være til nytte og støtte i en, for mange, uoversiktlig hverdagen.

Om samtalegruppene:

Samtalegruppene går på torsdag kl. 15:30 – 17:30. Tilbudet er gratis og har en varighet på 6 samlinger. Samtalegruppene er strukturerte med runde, dialog/drøftinger, pause m/kafe og noe å bite i, dialog/drøftinger og avslutningsrunde m/ en kort avspenningsøvelse. Samtalegruppen er lukket, det vil se at det ikke kan komme nye inn, før neste samtalegruppe starter opp. Alle som deltar har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalegrupper. Samtalegruppe starter opp forløpende så snart en gruppe avsluttes.

Ytterlige informasjon og påmelding skjer til

Jorun Marie Kveldro, tlf. 997 98 998 /epost [email protected] eller Romina J Torgersen- Perez, tlf. 404 83 647 / epost [email protected]