Pårørendegrupper

3samtalegruppe

- Hvordan ivareta seg selv, i møte med den en er pårørende til? Vi vet at det å være pårørende kan være er en tung og «altoppslukende» opplevelse.

Det kan være vanskelig å leve i nære relasjoner til mennesker som strever med en rusavhengighet, psykisk uhelse, traumer og/ eller somatisk sykdom. Mange bærer på de samme følelsene; ambivalens, sinne, skyld og skam, og opplever at det kan være vanskelig å snakke med familie og venner.

I ATROPs pårørendegrupper er fokuset rettet mot den pårørende sin situasjon og behov for selvivaretakelse. I tillegg til det sosiale og positive fellesskapet, kan gruppen bli et pusterom der dine behov står i fokus. Erfaringer viser at det er av stor betydning å snakke med andre i samme situasjon, og lære av hverandres erfaringer.

I pårørendegruppene har vi fokus på:

  • selvivaretakelse
  • muligheter og ressurser
  • hvordan det er å leve i relasjoner til mennesker som av ulike grunner strever
  • hvordan være til nytte og støtte i en, for mange, uoversiktlig hverdag, men ikke på bekostning av seg selv?
  • fellesskapet og støtte

Om pårørendegruppene:

Tilbudet er gratis og har en varighet på 6 samlinger. Sammen med veiledere i ATROP og andre pårørende, vil du få hjelp til å sette ord på det du føler og tenker. Kanskje finner du ut av hvordan du kan sette av mer tid til egenomsorg, og hvordan og hva som skal til for å bli en bedre samtalepartner. Pårørendegruppene er strukturerte med delingsrunde, dialog, enkle øvelser/rollespill og avslutningsrunde m/ en kort avspenningsøvelse. Det er innbakt en pause m/kafe og noe å bite i.

Pårørendegruppen er lukket, det vil se at det ikke kan komme nye inn, før neste pårørendegruppe starter opp. Alle som deltar har taushetsplikt om det som kommer frem i samtalegruppen. Er du interessert i å delta i en av våre gruppetilbuder kan du ta kontakt med en av oss her på senteret, eller be om brosjyre for ytterligere informasjon. Vi vil da gi deg informasjon om grupper som er under planlegging eller på vei til å starte opp. 

Ytterlige informasjon og påmelding skjer til

Jorun Marie Kveldro, tlf. 997 98 998 /epost jorun@atrop.no eller Romina J Torgersen- Perez, tlf. 404 83 647 / epost romina@atrop.no