MestringsKURS for pårørende- våren 2024 i samarbeid med Kr. Sand kommune, og NKS veiledningssenter.

balanse-jann-s.-voss
Jann Floran Voss

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte, råd og veiledning.

Pårørende kan slite med sårede følelser, skyldfølelse, sorg, usikkerhet eller psykiske og/eller fysiske problemer. Noen opplever at de får et begrenset sosialt liv og at det er vanskelig å hvile eller koble av.

For mange pårørende kan det å delta på kurs og møte andre i liknende situasjon være til hjelp for å mestre egen hverdag. Ved å ta vare på deg selv, kan du forebygge egen helse og finne styrkene og ressursene dine.

Målgruppe:

Kurset er for alle pårørende  over 18 år, uavhengig av hem du er pårørende til. Pårørende kan blant annet være familie, partner eller nær venn.  Kurset er diagnoseuavhengig, og du vil derfor kunne møte pårørende til personer med ulike utfordringer knyttet til psykisk uhelse, somatikk, rus, kognitiv funksjon eller lignende.

Formålet:

Formålet med mestringskurset er å inspirere pårørende til å mestre egen hverdag ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy. Mestringskurset består av fire samlinger hvor vi møtes tre timer hver gang.            

Dato: 

Kurs 1: Tirsdag 27. februar, 5, 12  og 19. mars 2024  

Kurs 2: Tirsdag 30. april, 7, 14 og 21. mai 2024  

Kurs 3: Tirsdag 8, 15,  22  og 29. okt 24 2024   

Tidspunkt: 12.00 15.00
Sted: Samsen kulturhus, Vesterveien 2. Møterom Bakrommet

Påmelding:

Ønsker du å melde deg på ber vi deg sende en e-post til post@mestringskurser.no. Vi trenger da navn, adresse telefonnummer og e-post. Skriv gjerne hvilken relasjon du har til den du er pårørende til. Vi kontakter deg kort tid etter påmelding, for å gi beskjed om du har fått plass og med praktisk informasjon. Er du i tvil om dette kurset passer for deg anbefaler vi at du kontakter oss. NB: E-post fra oss kan havne i søppelposten/spam, så vi anbefaler en sjekk der dersom du melder deg på. Har du meldt deg på og ikke møter opp, vil du bli fakturer med kr.  150,-

Mestringskurset for pårørende er utviklet og vil bli ledet av:

ATROP Støtte & Ettervernsenter

NKS Veiledningssenter for pårørende

Enhet for livsmestring Kristiansand kommune

Kontaktpersoner: Nina Tanggaard Lomeland Tlf. 48 13 84 68 / Jorun Marie Kveldro Tlf. 99 79 89 98