Aktuelt

Tema - og Språkkafe

Tema - og Språkkafe

Inkludering og integrering er et fellesansvar!
Å komme til et nytt land hvor språk, bolig, arbeid og sosialt nettverk må på plass er både tidskrevende og...

Nytt relasjonskurs

Nytt relasjonskurs

Relasjonskurs er for deg som lever i eller har vært i destruktive relasjoner der det er/ har vært ulike typer av grenseovertredelser, eksempelvis overgrep, vold...

Verdens overdosedag den 31. august

Verdens overdosedag den 31. august

Verdens overdosedag den 31. august arrangeres på mange ulike måter. Dagen markeres over hele verden, Europa og flere steder i Norge for å minnes de døde, og for...

Sommeraktiviteter for barn

Sommeraktiviteter for barn

I den «normale» hverdagen er det mange barn som av ulike årsaker lever i lavinntektsfamilier. Denne sommeren er det enda flere barn som må kjenne på...

Sommerferie 2020

Sommerferie 2020

I ATROP gjør så godt vi kan for å tilføre en mest mulig normal tilværelse under Koronaviruset, og vil også denne sommeren arrangere flere ulike ferieturer, men...