Aktuelt

Nytt relasjonskurs

Nytt relasjonskurs

Relasjonskurs er for deg som lever i eller har vært i destruktive relasjoner der det er/ har vært ulike typer av grenseovertredelser, eksempelvis overgrep, vold...

Verdens overdosedag den 31. august

Verdens overdosedag den 31. august

Verdens overdosedag den 31. august arrangeres på mange ulike måter. Dagen markeres over hele verden, Europa og flere steder i Norge for å minnes de døde, og for...

Sommeraktiviteter for barn

Sommeraktiviteter for barn

I den «normale» hverdagen er det mange barn som av ulike årsaker lever i lavinntektsfamilier. Denne sommeren er det enda flere barn som må kjenne på...

Reisebrev fra Lalandia Billund

Reisebrev fra Lalandia Billund

ATROPs ferietur til Lalandia Billund i Danmark i slutten av juni startet med «bli kjent kveld» i ATROPs lokaler i slutten av mai, en måneds tid før selve turen...

Nå har sommerferien startet for mange

Nå har sommerferien startet for mange

Denne sommeren er det åtte år siden ATROP arrangerte sine første sommerferieuker for risikoutsatte barnefamilier, og som av ulike grunner må leve med lavt...