Sommeraktiviteter for barn

logo-gjensidigestiftelsen-1.

I den «normale» hverdagen er det mange barn som av ulike årsaker lever i lavinntektsfamilier. Denne sommeren er det enda flere barn som må kjenne på tilleggsbelastningen det er at mamma og/eller pappa ikke har mulighet til å tilføre den lille ekstra sommeraktiviteten da pandemien brakte med seg permisjoner og oppsigelser for foresatte.

Vi er svært takknemlig for den nylige prosjekt støtten til Hjerterom for barn vi fikk fra Gjensidigestiftelsen, for nå kan vi i ATROP invitere enda flere barnefamilier som ikke ser mulighet for å tilføre sommerferieaktiviteter for sine barn. I aktivitetskalenderen har vi satt opp ulike aktiviteter som barnefamilier kan melde seg på. Vi ønsker å tilføre barna og deres foresatte lystbetonte aktiviteter, mestringsopplevelser og gode ferieminner i en vanskelig og annerledes tid. Kanskje har du/dere selv behov for og ønske om å melde dere på noen av tilbudene. Ta gjerne en titt i aktivitetskalenderen under.

Aktivitetskalender: /file/1sommeraktiviteter-for-barn-og-smabarnsfamilier.pdf

Del gjerne og hjelp oss å nå ut til de familiene som kan ha nytte og glede av noen av tilbudene, og som kan trenge noen positive opplevelser i en utfordrende, vanskelig og annerledes tid for mange av oss. 

Spørsmål rettes til ATROP v/ leder på tlf 997 98 998

Velkommen til små og store!