vi-markerer-dagen-mandag-10.-oktober-fra-12.00---14.00.-hjertelig-velkommen!-(1)

Verdensdagen for psykisk helse 2022

Temaet for årets verdensdagen for psykisk helse er "Vi trenger hverandre" #løftblikket.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske helsa. Pandemi, krig og livkriser gjør ikke saken enklere. Verdensdagen for psykisk helse ønsker å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. 

På ATROP markerer vi dagen med kaffe, kaker og lystenning mandag 10. oktober fra kl 12.00-14.00. Velkommen innom!