Uvirkelig og dramatisk kutt i driftstilskudd

jorun-3-(002)

Onsdag før påsken startet nå i 2020 kunne ATROP glede seg over at Kristiansand kommune har innvilget to av våre driftssøknader for inneværende år.

Den ene er til drift av ATROP i Kristiansand på kr.177.720, - og den andre til drift av arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen på kr. 266.580, -.  Som leder kunne jeg denne påsken endelig puste litt lettere ut, etter mange stormer og kamper siden ATROP ble etablert i 2010.

Langfredag kom og denne påskedagen hadde jeg hyggelig og etterlengtet besøk av datter, svigersønn og mine to barnebarn. For å sikre 2 meters avstand satte vi oss ute i hagen denne fine vårdagen. Solen varmet godt, og vi koste oss med pizza, brus og kaffe.  Påskeharen hadde vært her og lagt fra seg påskeegg, og det var en sann glede og se mine to barnebarn fryde seg over dette.

Etter en dag med etterlengtet påfyll for kropp og sjel, sjekket jeg eposten. Der lå det en melding fra Helsedirektoratet som var sendt via Altinn. Jeg logget meg inn, og kjente det umiddelbart, -slaget som traff rett under beltestedet. Det var uvirkelig det jeg leste. Helsedirektoratet hadde redusert driftstilskuddet til ATROP med nær 50 % for 2020.  I årene 2017, 2018 og 2019 har Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter ligget på ett stabil driftstilskudd fra Helsedirektoratet på kr. 2.300.000, - pr år. Nå lyste det uvirkelige tallet 1.200.000 mot meg.

Jeg reise meg opp fra kontorstolen, svinset rundt i stuen som en svimeslått veps, og forsøkte å riste fra meg slaget som hadde satt seg fast under beltested. Satte meg igjen foran pc og leste på nytt det jeg nettopp hadde lest. Ringte deretter nøkkelpersonene i ATROP og orienterte om vedtaket som var kommet. De ble målløse og sjokkerte. To minutter senere varslet jeg alle medarbeiderne pr SMS, og oversendt vedtaket pr epost, slik at de selv kunne lese det som var fattet.

En ny svinserundet i stuen, ristet på hodet og kropp, og så var det på ny å sette seg foran pc. Dette måtte påklages, men hvor skulle jeg hente kreftene fra?  Jeg satt der handlingslammet og svimeslått. Det var ikke lenger en god påske for min del. I tillegg til den altoppslukende Koronavirus pandemien som berører oss alle, måtte jeg motvillig konstatere at ATROP og våre ansatte på ny var blitt påført sorg, fortvilelse og en stor usikkerhet for hva fremtiden vil bringe. Jeg skrev så blekket sprutet, og klagen ble sendt dagen der på.  

Om dette vedtaket blir stående har ATROP ingen annen mulighet enn å si opp flere av våre ansatte, og avvikle store deler at driften. Vi kan ikke drive våre prosjekter uten forutsigbar støtte til driften av ATROP. ATROP er kort fortalt, en brukerorganisasjon for mennesker med sammensatte utfordringer, og er tuftet på både fag- og erfaringskompetanse. Vi er ett sømløst og tydelig supplement til kommuner, og i økende grad også til spesialisthelsetjenesten.

Ved flere anledninger har Bent Høie, påpekt viktigheten av å følge opp personer med rus /psykiske helse utfordringer, senest nå i forbindelse med koronavirus pandemien. Det er vel ingen tvil om at Koronavirus pandemien truer både pasient og rettsikkerheten, både overfor rusavhengige, psykiatripasienter og risikoutsatte og sårbare barn.

Sosial distanse trigger mange grunnleggende behov vi mennesker er naturlig avhengige av, det trigger overlevelsesinnsiktet og det gir næring til menneskers mørke sider i hjemmene (vold, overgrep og økt rusmiddelbruk). Kompetanse på sosialfaglig oppfølging, selvmordsforebygging og traumebevist omsorg kommer fremover til å bli viktigere enn noen gang. Helsevesenet vil ikke klare å håndtere dette alene uten bistand, hjelp og støtte fra frivillige organisasjoner. Pandemien vil lage dype sår i mange menneskers liv, og de som trolig kjenner det mest på kroppen pr nå, er alle de gruppene som strevde før pandemien brøt ut, og som nå i stor grad står uten sikkerhetsnett.

ATROP har fått til mye god utvikling de årene vi har eksistert, og dette vedtaket er å slå beina under ATROP og mange av våre brukere. Det er ubegripelig at Helsedirektorat kan tillate seg å behandle brukerorganisasjoner og frivilligheten med ett slikt uansvarlig og umenneskelig verdigrunnlag. Det er i våre øyne misbruk av makt.  ATROP har arbeidsgiveransvar for sine ansatte, og er forpliktet til å følge norsk lov knyttet til bl. annet arbeidsmiljøloven. Dette tar ikke Helsedirektoratet innover seg. Vi har heller ikke mottatt noen signaler om at tilskuddet for 2020 ville bli redusert. Har har Helsedirektoratet med et pennestrøk fjernet tilskudd fra veletablerte organisasjoner, og gitt til noen andre. Vi har i søknaden skrevet at ATROP i sin ordinære drift er svært underbemannet og med håp om en annerkjennelse for alt det arbeidet vi nedlegger gjennom økt tilskudd for 2020. Onsdagen denne uken, kunne vi også lese at brukerorganisasjonen Marborg hadde fått redusert sitt driftsgrunnlag med 2/3.  https://www.rusfeltet.no/brukermedvirkning-i-nord-raseres/#.Xpjgb25uLIU

På vegne av ATROP, mine kollegaer og alle våre brukere må jeg innrømme og være bunnsolid ærlig på at jeg er både frustrert og forbanna, men også usigelig trist. Dette går utover livskvaliteten til menneskene som jobber i disse organisasjonene og det påvirker meg som leder og menneske sterkt.  Vi håper i det lengste at dette vedtaket må være en feil, for sånn behandler vi verken mennesker eller samarbeidspartnere.

Hilsen Jorun Marie Kveldro.