Støttemarkering for pårørende til rus og psykisk syke

stortinget-2

Onsdag 26. april arrangerte NKS støttemarkering for brukere og pårørende til rus og psykisk syke på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.

Avslag om statlig støtte til drift for mange organisasjoner som gir ett tilbud til brukere og pårørende innen rus og psykiske uhelse, skaper stor fortvilelse blant de som benytter seg av tilbudene. Om ikke staten stiller opp vil kutt rasere gode nasjonale, regionale og lokale tilbud for dem som har tøffe nok hverdager fra før.

Vi har ikke sittet stille og vært vitner til at verdifull kompetanse og kjærkomne tilbud bare fjernes med et pennestrøk. Veiledning og rådgiving innen rus og psykisk helse må bygges opp – ikke ned! ATROPs ansatte, brukere og pårørende var tydelig tilstede under markeringen. Det var også mange politikere som holdt gode appeller.