Spleis

kjere-helse--og-omsorgsminister-(6)

Når regjeringen fjerner øremerking av midler og omlegger søknadsbaserte tilskuddsordninger til frivillige og ideelle organisasjoner får det store konsekvenser.

ATROP er en av mange organisasjoner som til stor fortvilelse fikk avslag på statlig tilskudd uten forvarsel for 2023. Det er all grunn til å rose regjeringen for opprydding i innretninger og regelverk, og at de i Revidert nasjonalbudsjett -RNB har økt tilskuddspostene, etter massiv protest fra mange organisasjoner. Vi er veldig spent på hva dette vil bety for oss. 

Det som imidlertid er svært krevende, etter å ha lest igjennom RNB, er at regjeringen ikke har sikret en overgangsordning, og at vi derved ikke vet når vi får svar. Det er ubegripelig at regjeringen har satt oss i en slik situasjon. Støtten fra Helsedirektoratet har utgjort 60% av grunnfinansieringen de 13 årene ATROP har eksistert og konsekvensen er dramatisk- grunnmuren vår er fjernet.

I vedlagt lenke fremkommer ytterligere informasjon og bilder ATROP trenger støtte til å opprettholde driften i en krevende periode- vil du hjelpe oss? | Spleis fra SpareBank 1

Vi håper du vil støtte spleisen slik at vi kan opprettholde deler av driften, i den krevende perioden vi nå står i. Hjelp oss å hjelpe bruker og pårørende som står i vanskelige og utfordrende livssituasjoner.

Andre støttemuligheter: Bank konto: 1503 19 07648  Vippsnr: 19605