Samarbeid

2brukermedvirkning

Det er alltid hyggelig når en kan samarbeide om gode formål, med intensjon om å ville hverandre vell.

Sensommeren i 2023 arrangerte ATROP og Wayback en felles overnattingstur til Tusenfrud for våre brukergrupper. I disse dager arrangerer vi felles julebord for over 100 små og store brukere i lokalene til Blåkors i Kristiansand. Dette er blitt starten på et fruktbart og godt samarbeid. Nå er samarbeidet forankret i en samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen ligger her: /file/samarbeidsavtale-atrop-og-wayback-23.pdf