Lenker

SEKSUELLE OVERGREP OG VOLD

SMSO Telemark: www.smstelemark.no 

SMSO Agder: www.smso-agder.no 

KRIS samtalesenter Agder: www.kris-samtale.no 

Alternativ til vold: www.atv-stiftelsen.no

Stine Sofies Stiftelse: www.stinesofiesstiftelse.no

SMSO Rogaland: www.smso-rogaland.no 

Incestsenteret i Vestfold: www.incestsenteretivestfold.no

Reform- ressussenter for menn: www.reform.no

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte og deres pårørende: http://www.incest80057000.no/

Utsattmann: http://utsattmann.no/

FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep:http://fmso.etp.no

Krisesenter sekretæriatet: http://www.krisesenter.com/ 

Nettverk for minoritetskvinner i Norge: http://www.mirasenteret.no/www/

Nettside for misbruk på nett: http://www.slettmeg.no

Redde små: http://www.reddesmaa.no/

 

BARN OG UNGE

Alarmtelefonen for barn og unge: www.116111.no

Sørlandet Psykodrama & Coachingsenter: www.psykodramasenter.com

BarnBeste: www.barnsbeste.no

 

RUS & AVHENGIGHET

Retretten: www.retretten.no

Narkomane pårørende: www.narkoman.no 

A-LARM Bruker & Pårørende organisasjon innen rusfeltet: www.a-larm.no 

SSHF, Avdeling for Rus og avhengighet: www.avhengighetsbehandling.no

Borgestadklinikken i Telemark: www.borgestadklinikken.no 

Carina Hollandsli: www.chironsenteret.no

Anonyme alkoholikere: www.anonymealkoholikere.no 

AKAN, Aarbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk: www.akan.no 

Familieklubbene i Norge: www.familieklubb.no

Maritastiftelsen: www.marita.no 

Fritid for alle: www.fritidforalle.no

Pårørende til spilleavhengig:www.ptsnorge.no

 

NASJONALE

SIRIUS- statens institutt for rusmiddelforskning: www.sirus.no 

SINTEF: www.sintef.no

Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid: www.forebygging.no

Regjeringen: www.regjeringen.no 

Sosial- og helsedirektoratet: http://www.shdir.no

Inkluderings og mangfoldsdirektoratet: http://www.imdi.no/

Barn, ungdom og familiedirektoratet: http://www.bufetat.no/bufdir/

Utdanningsdirektoratet:http://www.udir.no/

FN -Sambandet:http://www.fn.no

Bip.no:http://www.bip.no/

NOVA:http://www.nova.no

Erfaringskompetanse: www.erfaringskompetanse.no

Antirasistisk senter: http://www.antirasistisk-senter.no

Innvandrernes landsorganisasjon: http://www.inlo.no/

Papirløs:http://papirlose.no/wp/

Utrop: http://www.utrop.no

 

BRUKERSTYRTE SENTRE

Nakuhel i Asker: www.nakuhel.no

Villa Walle i Bærum:www.villawalle.no

Amalie Skrams hus: www.amalieskramshus.no

Huset i Larvik: www.husetlarvik.no

 

DIVERSE

Voldsofferertstning: http://voldsoffererstatning.no/

Justissekretariatene: http://www.justissekretariatene.no/nb/

Prosjekt Propp: http://www.propp.no/

Mental Helse: www.mentalhelse.no

Mental Helse Ungdom: www.mhu.no

Verdensdagen for psykisk helse: www.verdensdagen.no

Erfaringskompetanse.no: www.erfaringskompetanse.no

NADA-NORGE: www.nada-norge.no

AKAN: www.akan.no