Nå har sommerferien startet for mange

lalandia-i-billund

Denne sommeren er det åtte år siden ATROP arrangerte sine første sommerferieuker for risikoutsatte barnefamilier, og som av ulike grunner må leve med lavt inntektsgrunnlag. I snitt har det vært 120-140 deltakere med hvert år.

I år drar vi av sted Torsdag den 27. juni med 60 små og store brukere av ATROP på en fem(5) dagers sommerferietur til Lalandia/Legoland i Danmark. Så er det sommerferie for ansatte i ATROP i juli måneden, og når vi møtes igjen drar vi av sted med en ny gruppe på 60 små og store brukere på en fem(5) dagers ferietur til Rønbjerg feriesenter i Danmark 2. august.

Felles for familiene er at de har erfaring med vold, overgrep, rus eller psykisk uhelse i familien. De kommer fra familier med lav inntekt, og har derved liten mulighet for å tilføre barna gode ferieminner. På ferieturene spiser vi masse god mat, vi bader, leker, går turer og nyter naturen, vi griller, bygger nye nettverk og får nye venner. En stor takk til BUFdir som via tilskuddsordningen Inkludering av barn i lavinntektsfamilier gjør det mulig for oss å arrangere disse turene. Sammen bidrar vi til å skape gode ferieminner for barn, unge og deres familier.

Men hva er gode ferieminner? Det kan være badestrandturer i nærmiljøet, fjellturer, teltturer, sykkelturer, is med venner osv. Men er mor eller far slitne og deprimerte, påvirker også dette barnas livssituasjon og hverdag. Med gode ferieminner ønsker vi å tilføre barn og deres foresatte et avbrekk i hverdagen, en mulighet de kanskje ellers ikke ville hatt. Minner som barna kan dele med klassekamerater når de begynner på skolen igjen, og gode opplevelser familien kan snakke om når vintermørke setter inn og gi de påfyll.  

For å sikre ferieavviklingen holder ATROP stengt i perioden 1. juli til 28. juli. Vi vet at mange kjenner på ensomhet i løpet av sommeren. For brukere som kan ha behov for en prat i løpet av juli vil vi være tilgjengelig på tlf. 997 98 998. 

Vi ønsker dere alle en strålende fin og god sommer.