ATROP etablerer arbeidstreningstiltak for rusavhengige i Arendal

1kafe_leons_logo

Du er vel enig når vi her påstår at ettervern er selve ryggraden i rehabilitering av rusavhengighet? Mange rusavhengige og mennesker som faller utenfor ordinær jobb har behov for oppfølging, arbeidstrening og et aktivitetstilbud under sin rehabiliteringsprosess. 

ATROP har i tre år drevet arbeidstreningstiltaket Kafe Leóns hjerterom på Nodeland i Songdalen med gode resultater. Veien ut i arbeid eller tilbake til arbeid mener vi må skje i brukerens tempo, og kan foregå samtidig med behandlingen, eller til og med være en del av den etter avtale med behandler. Kafe Leóns hjerterom er ett ettervernstiltak og en arbeidstreningsarena som tilrettelegger for rehabilitering, aktivisering, sosialisering og økt livskvalitet for rusavhengige i rehabilitering og mennesker som er langt vekk fra arbeidslivet.

I desember 2018 fikk ATROP innvilget tilskudd av Helsedirektoratet under tilskuddsordningen Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Kap. 765, post 72 til drift av tilsvarende tiltak i Arendal kommune, og etter sammen modell som vi driver på Nodeland i Songdalen kommune.

I likhet med Kafe Leóns hjerterom i Songdalen vil hovedmålgruppen for arbeidstreningstiltaket i Arendal være rusavhengige som trenger et meningsfylt aktivitetstilbud som en del av sin rehabiliteringsprosess.

Vi er godt i gang med forberedelsene, og i skrivende stund er vi i sluttfasen av ansettelser.

Er du rusavhengig og har du lyst til å henge deg på allerede nå, så ta kontakt med oss. Ved kafe Leóns hjerterom skal vi tilby kaffe, kaker og enkle varmretter til hyggelige priser og vi skal ha en liten interiørbutikk i kafeen hvor gjestene kan kjøpe gaver både fra leverandør og egenproduserte.  All mat skal produseres på «huset». Har du interesse for mat, salg og service, interiør, produksjon eller diverse vaktmestertjenester er du velkommen til å ta kontakt med oss. Kafe Leóns hjerterom skal inngå i en tiltakskjede i tett tilknytning til ATROPs ordinære drift.

Kontaktinfo:

Jorun Marie Kveldro, tlf. 997 98 998 eller [email protected]  Ytterlige informasjon om Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen finner du du under Våre tilbud og ved å trykke på Kafe Leons Hjerterom.