Brukerundersøkelse 2023

brukerundersokelse

Vi ønsker å forbedre, kvalitetssikre og utvikle våre tilbud og aktiviteter, og få din tilbakemelding på hvordan du opplever å bli møtt i ATROP. Om du er tidligere eller nåværende bruker, pårørende eller samarbeidspartner håper vi at du vil ta deg tid til å besvare spørsmålene under.

Brukerundersøkelsen finner du her: https://survey.easyquest.com/XEQ5WS