Yes, det er mandag

1yes,-det-er-mandag--songdalen

Dropp-inn møteplass for ungdom og unge voksne -mandager kl. 17.00, bydel Songdalen

“Det handler ikke om å slutte å ruse seg, men å finne en mulighet til å slippe”

Fellesmåltider og aktiviteter kan være en arena for deg som ønsker å snakke om, og dele erfaringer, knyttet til temaer som ensomhet, utenforskap, mobbing, rasisme eller andre utfordringer som er relatert til rus, psykisk helse og vold.

Mandager fra kl. 17.00 ønsker vi velkommen til den gode samtalen rundt viktige og mellom-menneskelige temaer, et godt måltid og ulike aktiviteter som kan gi mestringsfølelse og gode opplevelser.

Spillkvelder, Bowling, Skyland, Kino m.m. - du bestemmer.

Kontaktinfo;

Kenneth Bakke, tlf. 984 99 609                Bjørn A Burges, tlf. 923 75 244

Erfaringskonsulent/veileder                      Erfaringskonsulent/veileder

Adr. Songdalveien 121 (Underetg Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen)

Yes, det er mandag PDF/file/yes-det-er-mandag-songdalen.pdf