Telefontjeneste

4behov-for-en-prat

Vi har fått tilbakemelding på at vår telefontjeneste er noe usynlig og det ønsker vi jo ikke at den skal være. Telefonnummeret til vår telefontjeneste er: 414 34 141 og betjenes av ansatte, erfaringskonsulenter og frivillige.

Åpningstider

Telefontjenesten vår er åpen alle virkedager fra kl. 12.00- 18.00. Er telefonen opptatt når du ringer, så forsøk igjen, ikke gi opp. Trenger du en prat i løpet av en helg, ferietiden eller helligdager forhåndsavtaler vi ett tidspunkt som du kan ringe. Vi behov tilbyr vi også samtaler på engelsk og spansk.

Telefontjenesten er ikke anonym, da vi kan se telefonnr til den som ringer, men du kan selv justere din egen telefon slik at vi ikke ser hvem som ringer. Utover dette kan du være helt anonym. Telefontjenesten skal være et trygt sted hvor du kan snakke åpent, uten noens mening om hva som er riktig eller galt. Alle ansatte, erfaringskonsulenter og frivillige hos oss har streng taushetsplikt. Alt som sies i samtalene forblir mellom deg som ringer og den som betjener telefonen..

Formål med telefontjenesten

Vi kan alle kjenne at livet av og til slår krøll, og kan trenge råd, støtte og veiledning på veien. ATROP ønsker å være til hjelp og støtte for de som kontakter oss, uavhengig om det er ett råd, støtte eller veiledning du har behov for. Vi tror at gjennom den gode samtalen og dialog opplever vi mennesker oss sett, møtt, støttet, respektert og erverver oss mellommenneskelig påfyll. Å snakke med noen som har erfart noe av det samme som deg selv, og som har kjent livets utfordringer på «kroppen», har sin funksjon og egenverdi. ATROP ønsker med telefontjenesten å være et lyttende medmenneske, som gir støtte, trøst og styrke i møte med det tema som formidles. Det ligger mye styrke i å bli forstått og lyttet til med omsorg og empati.

Hvem betjener telefonen

Telefontjenesten betjenes av mennesker som har vært utsatt for seksuelle, fysiske og psykiske overgrep / krenkelser.  Er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse. I telefontjenesten vil du møte mennesker med erfaringskompetanse og fagkunnskap. Det viktigste i møte med oss er at du får tid og mulighet til å snakke om det som er viktig for deg.

Vi håper du, etter samtalen, kan ta deg tid til å svare på vår brukertilfredsundersøkelsen. Formålet er å kvalitetssikre og forbedre våre tjenester, og da er din stemme viktig for oss. Brukertilfredsundersøkelsen er anonym. https://survey.easyquest.com/yk5Gm6

Er der medisinsk akutt må du ringe nødnummer 113. Er det akutt fare for vold må du ringe politiets nødnummer 112.