Lederstyrte selvhjelpsgrupper

nature-2588685_1920

For deg som har erfart, fysisk, psykisk og/eller seksualisert vold i en nær relasjon.

Livet er ikke alltid like lett. De fleste av oss møter på utfordringer, problemer, krenkelser, sorger, tap og gleder i løpet av livet. Hvis vi skal bevare vårt genuine håp om ett bedre liv, må vi ha leirbål, sier psykolog Per Isdal, og referer da til indianerstammers bruk av leirbål, der hensikten var at modige krigere kunne innrømme frykt og gråte over tapene, men også kunne le og finne hvile. Leirbål er avgifting. Hvis vi ikke har noe bål, begynner det å sive ut gift hele tida, sier Isdal. Når livet møter oss, trenger mange av oss å jobbe med oss selv, for å ta tilbake tilliten, håpet, motet og ikke minst troen på egen styrke og evner. Men vi trenger også hvile, lek, humor og en god dose latter.

Vold og overgrep i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og helseproblem. Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold og overgrep mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden.

Det finnes flere ulike måter å definere begrepet «vold» på. Psykolog Per Isdal sier at «vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil».

For mange voldsutsatte kan det å delta i en selvhjelpsgruppe( rundt «leirbålet») og møte andre i liknende situasjon være til stor hjelp for å mestre egen hverdag. Ved å ta vare på deg selv, kan du forebygge egen helse og finne styrkene og ressursene dine på veien mot frihet.

Å dele sin virkelighet og erfaringer med andre gir mulighet for:

  • Støtte og håp.
  • Gi og motta inspirasjon, og omsorg.
  • Frigjøring av skam og skyld, ved å forstå at det er ikke er du som er «feil», men ved å erkjenne at du har blitt påført noe andre er ansvarlig for og som har skadet deg.

Formålet med selvhjelpskurset er å inspirere voldsutsatte til å mestre egen hverdag ved hjelp av kunnskap, refleksjon, delinger, øvelser og verktøy og at hver enkelt deltaker kan få hjelp og støtte på veien «hjem igjen til deg selv». En del av dette er å klare å sette ord på hva som har skjedd, uttrykke og regulere følelser, og å bygge trygge relasjoner.

Omfang og oppstart:

Selvhjelpskurset går over 6 ganger.

Gruppe 1 starter opp mandag 21, august 2023 fra kl.15.00-17.30

Gruppe 2 starter opp mandag 16. okt 2023 fra kl.15.00- 17.30

Antall: Max 8 deltakere pr gruppe.

Bevertning og egenandel: Det vil bli enkel bevertning med kaffe og noe å bite i hver gang. Selvhjelpskurset er gratis, men vi anbefaler deltakere å innbetale ett årlig støttemedlemskap på kr. 400/250 til ATROP, eller vippse et selvvalgt beløp til 19605.

Spørsmål eller påmelding rettes til en av kurslederne.

Jorun Marie Kveldro, tlf. 997 98 998 Epost: jorun@atrop.no

Romina Torgersen-Perez, tlf. 404 83 647 Epost: romina@atrop.no