Kontingent 2023

20221017_082322

Da har vi igjen lagt bak oss et meningsfylt og innholdsrikt år, på godt og vondt. Vi håper du ønsker å støtte oss videre på veien i 2023.

Har du ikke vært medlem/støttemedlem tidligere er du velkommen til å bli det for 2023. Medlemskap/støttemedlemskap er viktige inntektskilder for det arbeidet som gjøres ved ATROP da vi pr i dag ikke er fullfinansiert. Med ditt medlemskap eller støttemedlemskap er du med å bidra til at vi kan opprettholde en stabil grunndrift og sikre kontinuitet og forutsigbarhet.

Om medlemskap og støttemedlemskap

Som medlem får du kostnadsfri tilgang til støttesamtaler, NADA øreakupunktur og svært reduserte priser på mange av våre kurser, turer m.m. Fullverdig medlemmer har tale og stemmerett. Støttemedlemmer, har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Er du interessert i selve driften av ATROP ligger årsmelding m/ revidert regnskap for inneværende år tilgjengelig i administrasjonen ved utgangen av februar hvert år, og tilsendes støttemedlemmer ved forespørsel. Fullverdige medlemmer får den automatisk tilsendt pr epost. NB: Det stille krav til dokumentert innbetaling av medlemskap /støttekontingent om du ønsker å benytte deg av kostnadsfrie støttesamtaler og NADA Øreakupunktur.

Aktiviteter og annen nyttig informasjon oppdateres fortløpende på Facebook, pr e-post og nyhetsbrev. Vi anbefaler også regelmessig besøk på vår webside www.atrop.no da nyttig og relevant informasjon blir lagt ut der. Vi ønsker å nå flest mulig pr e-post. Om du er en av de som ikke mottar e-post fra oss, men ønsker det må du gjerne sende den til oss på post@atrop.no slik at vi får lagt deg inn i vår database. NB: E-post kan av og til havne i søppelposten/spam, så sjekk gjerne der innimellom om du står registrert og ikke mottar noe fra oss.

Satser for fullverdig medlemskap(Fra 2024 vil medlemmer få tilsendt giro pga krav om kid.nr) Kontingent kr. 400,-

Støttemedlemskap (støttemedlemskap er uten krav om kid.nr)

Støttekontingent kr. 250,-

Ingen, hverken barn eller voksne, skal behøve å oppleve

  • Fysisk og psykisk vold og/eller seksuelle overgrep
  • At foresatte/omsorgspersoner, ektefelle, samboer eller andre nærstående ruser seg
  • At pårørende ikke får den støtten og hjelpen de trenger.

«Ingen skal stå alene når livet er vanskelig».

Andre støttemuligheter

Vi er godkjent i frivillighetsregisteret, og kan motta gaver via Grasrotandelen. 

Send GRASROTANDELEN 896090402 til 2020

Hjelp oss og hjelpe! Vipps en gave til nr: 19605

Gaver mottas med stor TAKK.

Kontingent kan innbetales til ATROPs konto i DNB  1503.19. 07648.  Husk å noter hva innebetalingen gjelder.