Vi søker administrativ leder - 80% fast stilling

357771_plante_0_none

ATROP ble grunnlagt i 2010, og har hatt, og har en spennende utvikling. ATROPs grunnlegger og leder har for mange arbeidsoppgaver og det er nå blitt behov for at stillingen deles opp. Vi søker derved en administrativ leder til en 80 % fast stilling med hovedbase i Kristiansand.

Den vi søker må kunne vise til

 • Pedagogisk og /eller helse- og sosialfaglig utdanning på høyskole og /eller universitetsnivå, samt erfaring med de brukergruppene ATROP tilbyr aktiviteter og tjenester til.
 • Leder og prosjektleder erfaring/utdanning.
 • God forståelse for søknadsskriving, budsjettarbeid og økonomistyring.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å holde mange baller i luften.
 • God kjennskap til brukermedvirkning, offentlig forvaltning og systeme.
 • Gode muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

 

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver hos oss vil bl. annet være:

 • Å lede den administrative driften, inkl. personal og oppsøkende virksomhet.
 • Søknadsprosesser og årsmeldinger, økonomistyring og budsjettansvar.
 • Å sikre at organisasjonen har et godt kvalitet- og internkontrollsystem. Deriblant påse at organisasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, ATROPs gjeldende vedtekter, handlingsplan og øvrige retningslinjer.
 • Bidra til utvikling av aktiviteter og tilbud til brukergruppene i samhandling/samarbeid med leder og øvrige medarbeidere.
 • Brukersamtaler / oppfølgingsarbeid ved behov.
 • Å videreutvikle tett og god samhandling med samarbeidspartnere og oppdragsgivere.

 

Vi forventer av deg som søker at du er

 • Tydelig, omsorgsfull og trygg i lederrollen.
 • Utadvendt, fleksibel, kreativ og kan arbeide i et trivelig men tidvis hektisk arbeidsmiljø.
 • Resultatorientert, løsningsfokusert, målrettet og kan vise til stor grad av gjennomføringsevne.
 • At du har tydelige og gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Har faglige ambisjoner og hjerte for det du driver med
 • Relasjonsskaper og lojal.
 • Kan identifiserer seg med, og arbeide innenfor ATROPs verdigrunnlag og de til enhver tid gjeldende handlingsplaner, etiske retningslinjer ol.

 

Søker du stillingen skal du forvente:

 • Opplæring, veiledning og egenutvikling.
 • Gode arbeidsvilkår.
 • Stor innflytelse på egen arbeidssituasjon.
 • Personlig og faglig utvikling.
 • Meningsfullt og variert arbeid. 

Personlig egnethet, at du har erfaring fra lignende arbeid og er villig til å gjennomføre opplæring/sertifisering i 5 punkts øre akupunktur vil bli tillagt stor vekt. Tiltredelse etter avtale. Stillingen inngår i team med daglig leder. Noe reising må påregnes og søker må derfor kunne disponere egen bil. Den vi ansetter må kunne legge frem vandelsattest, og arbeidet etter prinsipper om brukermedvirkning, recovery og traumebevisst omsorg. Det er et mål at stillingen skal økes til en 100% stilling innen utgangen av 2019.

Høres dette ut som en stilling for deg, imøteser vi din søknad med cv som du kan sende til: [email protected] eller Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter v/ daglig leder Henrik Wergelandsgate 13-4612 Kristiansand. Søknadsfrist 31. januar 2018. Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, Jorun Marie Kveldro på tlf: 997 98 998.