Vi lever med restriksjoner og smittevern, men er fortsatt optimistiske

romina-og-jorun-3

Nå har det snart gått ett år, og mange av oss kjenner på uforutsigbarhet, ensomhet, isolasjon, frykt og andre konsekvenser av covid- 19 pandemien på kroppen, men vi er optimistiske og forsøker etter beste evne å holde ut litt til.

Kjære alle.

Vi har nå åpnet opp igjen etter noen dager med ny nedstegning, og har med bakgrunn i de nasjonale smitteverntiltakene utvidet åpningstidene for innom-stikk noe for å forhindre at mange er tilstede samtidig. De fleste tilbud og aktiviteter skjer som normalt, men naturlig nok med restriksjoner og smitteverntiltak. Bl. annet kan du oppleve at vi i perioder må bruke munnbind ved samtaler på kontor, og du vil oppleve at stoler i oppholdsrom/stue står lengre vekk fra bordet enn det normalt gjør. Er du en av de som syns det er vanskelig å bevege deg i det sosiale rom hvor flere mennesker er tilstede, bidrar vi gjerne som tur-venn ute i friskluft under forutsetning av at avstandsregelen blir ivaretatt, og vi kan gjerne bruke munnbind.   Andre tilbud og aktiviteter vi ønsker å minne om er

Tema- og språkkafe første mandag i måneden

Første mandag i måneden arrangerer vi Tema- og språkkafe fra kl.16.30-18.30. Her har du mulighet til å videreutvikle det norske språk i hyggelige omgivelser og etablere nye bekjentskap. Tema –og språkkafeen er  temabasert, strukturert og følger et fast oppsatt strategiprogram med presentasjonsrunde, et hovedtema og deretter drøfting, med et enkelt måltid. For å fremme språktrening vil deltakere bli oppfordret til å delta i drøftinger rundt temaene vi tar opp. Vi anbefaler derved at de som ønsker å komme har middels språknivå. Det vil si at du bør ha gjennomført minimum et år av introduksjonsprogrammet. Har du selv ønske om være med å lede og organisere kveldene er det fint om du sender en melding til [email protected] eller tlf. 404 83 647 NB: Grunnet pandemien har vi begrenset med plasser og ønsker også at du som ønsker å delta gir beskjed dersom du ønsker å komme.

«Ut å spise» kveld - Siste mandag i måneden kl. 15.30

Siste mandag i måneden kl. 15.30 inviterer vi deg som bor alene til et hyggelig, men enkelt måltid ved EGON restaurant i Kr. Sand. «Ut å spise» tilbudet er ment som et støttetilbud til deg som bor alene, og som sliter med frykt, ensomhet og isolasjon som en konsekvens av Covid- 19. Ønsker du å bli med må du gjerne sende en melding til Jorun Marie på tlf. 997 98 998 eller Romina på tlf. 404 83 647.NB: Begrenset med plasser (m.h.t hvor mye vi kan sponse) så vær tidlig ute om du ønsker å bli med.

                               

Samtalegrupper

For de som bor alene kan dagene, kveldene og helgene oppleves ensomme og lange. Vi inviterer derved til

  1. Samtalegruppe i Kafe Leons Hjerteroms lokaler (Nodeland). Tidspunkt: mandager fra kl. 12.30 til 14.30 a 6 ganger. Gruppen vil bli ledet av Silje Camilla og øvrige ansatte i ATROP. Vi serverer kaffe med noe å bite i. Ønsker du å delta kan du melde deg på til Silje Camilla på tlf. 470 21 040 eller sende en epost til [email protected]  NB: Grunnet pandemien har vi satt en grense på max 6 deltakere. Oppstart så snart det er nok deltakere.
  2. Samtalegruppen i ATROPs lokaler. Tidspunkt: mandager fra kl. 17.00 til 19.00 a 6 ganger. Gruppen vil bli ledet av Romina og øvrige ansatte på huset. Vi serverer kaffe og noe å bite i. Ønsker du å delta kan du melde deg på til Romina på tlf. 404 83 647 eller sende en epost til [email protected]   NB: Grunnet pandemien og begrenset med plasser i våre lokaler har vi satt en grense på max 6 deltakere. Oppstart så snart det er nok deltakere.
  3. Samtalegruppe på plattformen Teams onsdager kl. 19.30. Samtalegruppen varer ca. 1.5 time a 6 ganger og kan ha opptil 8 deltakere. Ønsker du å delta i samtalegruppen på Teams kan du melde deg på til Jorun Marie på tlf. 997 98 998 og sende din epostadresse til [email protected]  så sender hun deg lenke i forkant av møtene.  Kaffekoppen og noe å bite i, bringer du selv med deg til møte.

Felles for alle gruppene: Gruppene er lukka når de starter opp. Det vil si at det ikke kan komme nye inn underveis, og de som melder seg på må ha ønske om å følge alle gangene. Alle som deltar i de ulike gruppene, vil bli invitert med til et weekendopphold ved Rossfjord strandhotell som en hyggelig avslutning for den enkelte samtalegruppe. Nye grupper starter opp så snart  den enkelte gruppen avsluttes. Deltakere har mulighet for å fortsette i ny gruppe.

Vi følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer for håndtering av Covid-19 og tar smittevern på største alvor:

  • Vi bruker munnbind ved behov.
  • Vi vasker alle kontakt flater hyppig.
  • Antiback står ved inngangen, i alle oppholdsrom, på kontorer, grupperom og flere andre steder i lokalene.
  • Vi ber om at alle besøkende holder minimum 1 meters avstand.
  • Er du forkjølet eller har andre symptomer på luftveisplager, ber vi om at du venter med å komme innom/besøker oss til du er frisk igjen.

Besøksliste:  

For å hjelpe kommunen ved et eventuelt smitteutbrudd i ATROP håper vi alle våre besøkende har forståelse for at vi en periode fremover vil fører besøksliste. Da vi ønsker å sikre personvern, anonymitet og taushetsplikt vil ikke besøkslisten ligge synlig fremme. Det vil derfor kun være ansatte som registrerer navn, telefonnummer, klokkeslett og dato på besøkende. Skjemaene oppbevares nedlåst og blir makulert etter 14 dag.

Snart kommer våren og forhåpentligvis kan vi om ikke lenge gi hverandre klemmer igjen. 

Velkommen til oss!