Støttegrupper for ungdom

ungdomsgrupper-768x512

Ved ATROP Senteret i Kristiansand tilbyr vi støttegrupper for ungdom mellom 14 og 18 år. Mange barn og ungdom vokser opp i hjem hvor de lever i eller har opplevd vanskelige omsorgssituasjoner og bærer på et voksenansvar de ikke skal ha. Konsekvensene av overgrep, vold, omsorgssvikt eller at noen de er glad i ruser seg og/eller sliter med psykisk helse kan være mange. Støttegrupper for ungdom er et forebyggende tiltak hvor formålet er å

• Bidra til at barn og unge får økt mestringsevne og bedre livskvalitet.
• Forebygge negativ utvikling knyttet til rusmiddelavhengighet, vold – og overgrepserfaringer
• Å få støtte og hjelp til å redusere den emosjonelle byrden over tid

Målgrupper

1) Barn og unge mellom 14-18 år som er, eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep
2) Barn og unge mellom 14-18 år som lever med rusavhengige eller psykisk syke foreldre.

Vi vet at det kan være god hjelp i å snakke med andre i samme situasjon og få visshet om at de ikke er de eneste som er i en situasjon hvor en av foreldrene sliter psykisk eller med rus. Vi vet at det har stor egenverdi i å snakke med andre som har opplevd vold og/eller seksuelle overgrep.

Gjennom støttegruppeprogrammet vil barn og unge kunne få
– Kunnskap om ettervirkninger som gir mening og hjelp i den aktuelle situasjon, samt kunnskap som kan forebygge nye overgrep og destruktiv utvikling.
– Hjelp og støtte til normalisering av reaksjoner, tanker og følelser.
– Trene pål tilstedeværelse gjennom følelser og kroppsbevissthet.
– Mulighet til å øke troen og tilliten til seg selv, andre mennesker og på framtiden.
– Forståelse for at de ikke kan kontrollere andres følelser og oppførsel.
– Forståelse for at de har valg selv om de ikke alltid selv ser det.
– Forståelse for at de har rett til sette grenser for seg selv – et nei er et nei!
– Forståelse for at de ikke er ansvarlig for de voksnes valg, og det som skjer i voksenverdenen.
– Forståelse for at rus /psykisk uhelse hos et familiemedlem påvirker alle i familien.

Gjennom støttegruppe ønsker vi å tilføre barn og unge økt oppmerksomhet rundt hvem som kan gi støtte, trøst og hjelp i hverdagen. Vi ønsker at barn og unge skal bli kjent med jevnaldrende som har lignende erfaringer og gis mulighet for å dele tanker, spørsmål og erfaringer under trygge rammer og omgivelser.

Temabaserte hovedsamlinger m/ prosess og støtte samlinger.

Samling 1. Oppstart(ATROP)
Delsamling 2. Min familie og meg
Samling 3. Når mor, far eller nærstående er rusavhengig eller psykisk syk
Delsamling 4. Familiehemmeligheter
Delsamling 5. Om å ta sjanser – valg
Delsamling 6. Medavhengighetens mange ansikter
Samling 7. Krise og traumer i familien
Delsamling 8. Traumebevisst omsorg
Delsamling 9. Følelsesregulering og overlevelsesstrategier
Delsamling 10. Kropp, identitet og selvbilde
Samling 11. Vonde følelser og negative tanker
Delsamling 12. Recovery, empowerment og kommunikasjon
Delsamling 13. Vennskap
Samling 14. Mine rettigheter og behov
Delsamling 15. Jeg er spesiell – du er spesiell
Samling 16. Avslutning av gruppa

Støttegruppenes oppstart, varighet og arbeidsform

Gruppene starter opp fortløpende og møtes en kveld i uken fra ca. kl. 17.00 til 19.00, over en periode på 16 uker. Støttegruppeprogrammet er strukturert og arbeidsformen rundt gruppearbeidet veksler mellom undervisning i aktuelle tema, samtaler og samhandling gjennom oppgaver, øvelser/rollespill og ulike aktiviteter. Innbakt i støttegruppeprogrammet er en weekendtur til Danmark. Turen er deltakerne selv med å planlegger og foresatte(omsorgspersoner) har mulighet for å bli med. Kursene arrangeres i Kristiansand og ledes av fagansatte i ATROP og erfaringskonsulenter.

Påmelding og ytterlige informasjon

Alle barn og unge som ønsker å delta må møte til forsamtale før de får tildelt plass (max 8 deltakere pr gruppe). Dette for at vi skal kunne sette sammen gruppen på best mulig måte, og for at vi sammen kan finne ut om dette er et tilbud som passer for det aktuelle barnet/ungdommen. Kjenner du barn/ungdom som dette tilbudet kan være aktuelt for, og som selv har ønske om å bli med, er du velkommen til å ta kontakt.

Kontaktinfo:

Jorun M Kveldro, leder og psykoterapeut. Tlf. 997 98 998 / [email protected]