Medlem & sponsor

Vi ønsker å gi en anbefaling til brukere som benytter seg av våre tilbud, om å betale en egenandel etter økonomisk evne.

Vi vet gjennom egne erfaringer at noe egenbetaling gjør godt for selvfølelsen, og det stiller også krav til oss som organisasjon og kvaliteten på våre tilbud. Gjennom disse tankene blir egen ansvarliggjøring og selvbevissthet også et friskhetstegn.

Derfor har vi satt følgende satser: Medlemmer Uregistrerte
Samtaler (må forhåndsavtales) kr. 0,- kr. 100,-
Relasjonskurs (8 ganger a 4 timer) kr. 1400,- kr. 1800,-
NADA øreakupunktur kr. 0,- kr. 50,-

Alle øvrige tilbud som åpent hus(sosial møteplas),temakvelder, allmøter ol. og aktiviteter for barn og ungdom er og skal være GRATIS.

Medlem / sponsor

Mange trenger hjelp og støtte i hverdagen, både blant barn, ungdom og voksne. Inntektene av medlemskontingent og sponsormidler går blant annet til aktiviteter og supplerende støtte for våre målgrupper. Alle former for bidrag mottas med stor takknemlighet.

Støtte kan eksempelvis være:

  • medlemskap
  • støttemedlemskap
  • sponsoravtaler
  • gaver

Satser for medlemskap:

  • Individuelt medlemskap kr. 400,-
  • Uføre, pensjonister og studenter kr 250,-
  • Ektefeller og samboere (familie) kr. 600,-
  • Bedriftsfadder og sponsor: etter avtale
  • Medlemsfordeler

Som medlem får du tilgang til kurser, NADA Øre Akupunktur, turer m.m gratis eller til reduserte priser. Du vil også ha stemmerett på våre årsmøter.

Fast giver kan du bli ved å legge oss inn med ett fast månedsbeløp på din nettbank. Om du støtter organisasjonen ATROP kan du få skattefradrag på beløp som er mellom 500 og 12.000 kroner. Om du ønsker å bidra er vårt konto. nr: 1503.19.07648

Vår adresse:
Henrik Wergelandsgate 13
4612 Kristiansand

HUSK å merk innbetaling med ditt navn og adresse og hva innbetalingen gjelder. Du kan også sende en mail til [email protected] så sender vi deg giro for innbetaling.