Sommerferie 2019

danmark-034.

I tradisjonen ånd inviterer vi igjen småbarnsfamilier til 5 dagers familieferie i Danmark.

Målgrupper for familieturene er:

  • Barn - og ungdom opp til 18 år som direkte eller indirekte er utsatt for seksuelle overgrep, vold, rusavhengighet eller psykisk uhelse og deres foresatte (må være rusfri)
  • Småbarnsfamilier/aleneforsørgere som lever i utfordrende og vanskelige omsorgssituasjoner

Fellesnevneren og kravet for å kunne delta er at foreldrene må leve i en lavinntektsfamilie og ikke har andre muligheter for å tilføre barna gode ferieopplevelser. I år kan du melde deg på

5 dagers ferieturer til Landal Billund/Legoland fra Torsdag 27. juni til mandag 1. juli  2019

Reiser: Avreise fra Kr. Sand torsdag kl. 08.00(vi møtes kl.07.00 ved ATROPs lokaler. Adr: Henrik Wergelandsgt 13). Retur til Kr. Sand: ca. kl.21.45 fra Hirtshals.

 

5 dagers ferieturer til Landal Rønbjerg fra Fredag 2. aug til tirsdag 6. aug 2019

Reiser: Avreise fra Kr. Sand på fredag kl. 08.00(vi møtes kl.07.00 ved ATROPs lokaler. Adr: Henrik Wergelandsgt 13). Retur til Kr. Sand: ca. kl. 16.00

Felles for begge turene De fleste aktiviteter gjør vi i fellesskap men det vil også bli rikelig anledning til å slappe av ved hyttene for de som har behov for det, Frokost og lunsj spiser vi sammen med de vi deler hytte med, og på kveldene skal vi grille og kose oss i felleskap sammen med hele reisefølge.

Ta kontakt på tlf. 997 98 998 eller pr epost [email protected] så får du invitasjonen med praktisk informasjon om de ulike turne tilsendt.NB: Ferieturene er som alltid med forbehold om tilskudd fra BUFdir.

Andre aktiviteter gjennom året finner du under lenken Aktuelt og ved å trykke på Aktiviteter.