Prosess- og samtalegrupper

2sunset-1932510_960_720

Vi inviterer til prosess og samtalegruppe for deg som har erfart ulike grader av omsorgssvikt i barndom og oppvekst og /eller traumer i voksen alder. I en prosess og samtalegruppe har du mulighet til å ta opp og arbeider med egne utfordringer i en gruppe over tid.

Gjennom å dele, lytte og forholde deg til de andre i en gruppe, vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og kjenner etter hva du kan ha behov for å forandre på.

Temaer som gruppedeltakere eks. vis kan komme i kontakt med er blant annet; erfaringer med rus, vold og overgrep, traumatiske opplevelser, skam, skyld, ensomhet, isolasjon, samlivsproblemer, dårlig selvbilde, angst, eller det å føle seg annerledes.

Vår erfaring er at det er til stor hjelp å komme sammen i en gruppe og snakke om, og dele fra livets små og store utfordringer, sorger og gleder. Prosess og samtalegrupper er ment å fremme økt mestring, livskvalitet og livsglede for den enkelte. Vi bruker samtalen, dialogen og enkle øvelser som verktøy og metodevalg. Gruppene går over 8 ganger.

Gruppene ledes av Jorun Marie Kveldro / Åshild Ljøstad / Romina J Perez

Antall deltaakere: Max 6 deltakere pr gruppe.

Gruppen 1: tirsdager fra kl.14 -16  Gruppeledere: Jorun Marie og Åshild

Gruppe 2: torsdager fra kl. 14 -16  Gruppeledere: Jorun Marie og Romina

Investering: kr. 400,- for 8 ganger.

Gruppene starter opp så snart de er fulltegnet.

Påmelding til Jorun Marie på tlf. 997 98 998 eller [email protected]

Kaffe og enkel servering.