greeting-card-1096981_960_720

Oppstart av ny relasjon – og traumegruppe

Menneskers utvikling er bestemt av våre behov for kjærlighet, relasjoner og tilknytning, men også for våre ønsker om selvstendighet, selv bestemmelse og frihet.

Gruppen er for deg som har behov for å dele og bearbeide vonde barndomsminner og erfaringer etter seksuelle overgrep, vold, rusavhengighet eller som trenger støtte for å finne en tryggere plattform etter oppvekst preget av omsorgssvikt i en dysfunksjonell familie. Menneskers utvikling er bestemt av våre behov for kjærlighet, relasjoner og tilknytning, men også for våre ønsker om selvstendighet, selv bestemmelse og frihet.

Hendelser tidlig i livet, enten de var krenkende, traumatiske, stressede eller bare vanskelige kan forårsake hindringer som hindrer oss i å leve våre liv slik vi ønsker her og nå eller utvikle sunne forhold. Det er allment kjent at traumer, tidlig i livet, skaper en høy grad av følsomhet overfor traumatiske reaksjoner i fremtiden. Når foreldre er traumatiserte skades tilknytningsprosessen mellom barn og foreldre, og destruktive familiemønstrene kan videreføres. Alle traumer har ikke nødvendigvis sin opprinnelse i oppvekstfamilien. Mobbing på skole eller arbeidsplass, eller å leve med en rusavhengig person kan også ha ødeleggende konsekvenser for trygghet, selvfølelse, selvbilde og evnen til å stole på andre mennesker.

Vi kan uansett ikke fjerne historien vår, men vi kan lære av den, lære oss nye mestringsferdigheter, og utvikle evnen til å leve med historien uten at den overvelder oss. Over tid kan vi også redusere kroppslige spenninger og hemninger, og gjenvinne mer av vår naturlige frihet og livsutfoldelse. Vi tar historien din på alvor og forstår symptomer som angst, spiseforstyrrelser, selvskading, depresjoner, isolasjon, ensomhet, psykosomatiske smerter, stress m.m. som reaksjoner og seinvirkninger på egen livshistorie.

Å jobbe med vonde opplevelser og traumer er tidkrevende sorteringsarbeid. I ditt eget tempo gis du anledning sammen med andre i samme situasjon mulighet til å bearbeide konflikter og traumatiske opplevelser med viktige personer i livet ditt. Du vil erfare gjenkjennelser med de andre deltakerne og du vil få «vitner» til din historie.

Mål
Målet vårt med relasjon og traumegrupper er å skape en trygg ramme som inspirerer til endring gjennom aktiv deltakelse og tro på at endring er mulig. Som deltager vil du få kunnskap, verktøy og mot til å forandre destruktive mønstre og utvikle egenkraftmobilisering. Du vil også lære mer om hvordan en sunn relasjon kan være og det å sette ord på egne behov og ønsker, og bli motivert til å ta i bruk egne ressurser.

Om gruppearbeidet
Relasjon – og traumegrupper er prosessorientert, strukturert og følger et fast oppsatt strategiprogram. Teknikker fra aksjonsmetodene Psykodrama, Gestalt og Coaching, samt delelementer som spontanitetstrening, improvisasjoner, rollespill, rolletrening og rollebytte inngår som en naturlig del i prosessen. Du vil også få kunnskap om kroppsorientert tilnærming/ avslapningsøvelser som kan hjelpe til med å frigjøre indre spenninger /stress.

Oppstart og varighet
Ny Relasjon- og traumegruppe starter opp Onsdag 20. februar eller så snart det er mange nok påmeldte(max 8 stk pr gruppe) og har en varighet av ca. 4 timer 1 dag i uken a 8 uker på dagtid fra kl. 14-18.

Investering
Deltakeravgift kr. 1400,-. Om du har behov for det anbefaler vi at du søker om å få dekket kurset gjennom NAV. Deltakelse i grupper er forbundet med absolutt taushetsplikt, og taushetsløfte avlegges før oppstart av kurset.

Kursledere:
Jorun Marie Kveldro, er utdannet psykoterapeut med videreutdanning i veiledning og coaching. Jorun Marie har mange års erfaring fra privat og offentlig sektor. Jorun Marie har selv erfaring med overgrepsproblematikk og rusavhengighet.

Åshild Ljøstad, er utdannet gestaltterapeut ved Gestaltakademiet i Kr. Sand. Åshild har mange års fartstid fra Vennesla kommune i arbeid med rusavhengige og deres pårørende. Åshild har selv erfaring som pårørende til rusavhengige.

Påmelding og ytterligere informasjon
Påmelding skjer direkte til Jorun Marie på mobil:
997 98 998 eller pr e-post: [email protected]
Påmelding er bindende 1 uke før kursstart.