Midlertidig begrensinger i åpningstider for å hindre smittespredning av Koronaviruset

koronavirus-4-(1)

Koronaviruset (Covid - 19) kom til landet vårt som «julekvelden på kjerringa» og har fått store konsekvenser for mange av oss.

Hold ut, hold sammen, hold avstand er nærmest blitt ett mantra, og med rette, for Koronapandemien rammer mange, og kan få store og svært alvorlige følgeskader innenfor ulike områder.

I Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter tar vi smittefaren på største alvor, og gjør hva vi kan for å forbygge smittespredning. Det vil si at ATROP og arbeidstreningstiltakene Kafe Leons hjerterom avd. Songdalen og avd. Arendal til enhver tid følger de råd og tiltak som gis av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og lokale helsemyndigheter.

Så langt er ingen ansatte, deltakere eller frivillige hos oss berørt eller smittet av Kononaviruset. ATROP har i mange år måtte slitte med lav bemanning, og det skal ikke mye til før vi må holde stengt over en lang periode, og det ønsker vi på det sterkeste å unngå. Vi ønsker ikke under noen omstendigheter å bidra til smittespredning, og har derved iverksatt ulike restriksjoner som vi alle dessverre må forholde oss til i tiden fremover. Dette vil måtte gjelde så lenge landet vårt er berørt av viruset. Vi følger utviklingen nøye.

Midlertidig begrensinger i åpningstider

Som mange allerede vet, har ATROP holdt midlertidig stengt siden 12. mars da hele Norge ble «nedstengt». Vi har allikevel hatt stor pågang på telefon og SMS disse ukene, og vet at mange sitter alene hjemme eller lever i svært bekymringsfulle og konfliktfylte familiesituasjoner, uten kontakt med andre og omverdenen. Mange pårørende er bekymret for familiemedlemmer. Vi kan ikke ta på hverandre, men vi kan ta vare på, og ringe med hverandre.  En telefonsamtale til noen vi kjenner og har tillitt til kan gi trygghet, forebygge frykt, engstelse og ensomhet, og forminske følelsen av isolasjon.  ATROP håper å åpne opp for en- til- en samtaler i slutten av april, men avventer nye smittevernstandarder fra offentlige myndigheter, som også vi har behov for å følge.

Aktiviteter satt på «vent».

Innom-stikk, tema- og brukerkvelder, fellesmåltider og NADA øreakupunktur tilbudene har vi dessverre måtte sette på «vent» på ubestemt tid. Dette for å unngå smittespredning og store folkeansamlinger hvor flere enn 5 er tilstede. Barne- og familieaktiviteter, dagsturer og de planlagte ferieturene til sommeren kan bli arrangert i mindre grupper, utsatt eller avlyst på kort varsel. Gjennomføring vil bli vurdert opp mot den konkrete smittefaren helsemyndigheter anser at slike arrangementer til enhver tid utgjør.

Telefonkontakt, Facetime og Skype

Nøkkelpersoner i ATROP har vært og er tilgjengelig på telefon for brukere som har behov for en prat. Brukere og deltakere som står i spesielt sårbare livssituasjoner, og som opplever «dørterskelen» for høy til at de selv tar kontakt nå, har vi opprette tett SMS og telefon kontakt med. Koronaviruset har gitt oss en «kick» start, og vi jobber nå med å bli kjent med, og ta i bruk digitale plattformer som Facetime og Skype, slik at vi kan kommunisere og nå ut til brukere på flere kanaler, samt delta i samarbeid/samhandlingsmøter med våre samarbeidspartnere.

ATROP har med bakgrunn i økonomi og kapasitet i liten grad brukt digitale plattformer som verktøy for kommunikasjon, men ble utfordret på dette da Kristiansand kommune inviterte frivilligheten til flere samarbeidsmøter på Skype, da Norge ble «nedstengt». Det var utfordrende og ble en «vekker" for oss da vi ikke kunne delta p.g.a manglende kompetanse, men kun måtte forholde oss til telefonsamtaler, eposter og referater fra møtene. Nå bretter vi opp armene, prioriterer og fornyer oss.

Handling og en-til-en møter ute i friluft

Ved behov for fysisk støtte og «samvær» under korona pandemien, bistår vi med handling, og «en til en» møter/ tur-venn ute i friskluft under forutsetning av at 2 meters grensen blir ivaretatt. Vi har siden Norge ble «nedstengt» vært «på» overfor brukere som vi vet har behov for denne hjelpen. Brukere som har behov for hjelp, og en slik støtte er velkommen til å ta kontakt med en av nøkkelpersonene i ATROP. Ved behov vil vi også legge til rette for å bistå våre samarbeidspartnere med supplerende og oppsøkende brukerstøtte.

Turgrupper

Fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet sammen med andre mennesker kan forebygge ensomhet og bidra til økt trivsel og opplevelsen av fellesskap og tilhørighet. Hver tirsdag vil vi ved alle avdelingene våre arrangere turgrupper fra kl. 14 til ca. 15. Det vil være max 5 pr. gruppen inkl. turleder, og fremmøte er ved de respektive avdelingene 5 minutter før turen starter. Hvor vi drar finner vi ut i felleskap når vi møtes. Påmelding skjer pr telefon til en av kontaktpersonene. Vi tar smittevernrådene på alvor og holder min. 2 meter avstand fra vi møtes. 

Arbeidstreningstiltakene

1kafe_leons_logo

Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen og Kafe Leons Hjerterom avd. Arendal holde åpent, men med reduserte åpningstider tirsdager og torsdager fra 12-16 frem til 15. mai. Vi har iverksatt strenge restriksjoner med henhold til antall sitteplasser, og må dessverre stille krav om minimum 2 meters grense om gjester ønsker å nyte maten på stedet. Det er av stor betydning at vi klarer å holde alle våre avdelinger delvis åpne, både for brukere, men også gjester som vi vet vil trenger disse møteplassene fremover. For å unngå store folkeansamlinger i arbeidstreningskafeene, er allikevel vårt hovedmål nå å prioritere Take away og hjemkjøring, slik at vi kan sikre noe egenfinansiering av tiltakene.

Tiltak for å forebygge smittespredning

For ATROP er det viktig at de som kommer innom og/ eller besøker arbeidstreningskafeene skal kjenne seg trygge på at vi gjør det vi kan for å unngå smittespredning (Gjelder også ATROP når vi åpner igjen). Ved alle våre avdelinger forebygger vi smittespredning:

  • Ved å konsentrere renhold og desinfeksjon rundt fellesområder og typiske smittepunkter som alle dørhåndtak, (også ytterdører), border, stoler og andre overflater. Toalett og håndvask blir vasket og desinfisert flere ganger daglig i åpningstidene.
  • Desinfeksjonsmiddel står synlig tilgjengelig ved våre inngangspartier, stuen/kafeene, på alle samtalerom, kjøkken og toaletter til flittig bruk for alle.
  • Vi oppfordrer alle som benytter seg av ATROP og våre arbeidstreningskafeer om å være nøye med håndvask, og bevisst på rådet fra helsemyndigheter om å holde 2 meters avstand, både ute og inne.
  • Vi oppfordrer alle våre gjester/kunder i arbeidstreningskafeene til å bruke bankkort i tiden fremover. Dette for å hindre uønsket risiko for smitte som er i myntene. Bank terminalene vaskes/desinfiseres fortløpende. Ved utkjøring må vipps benyttes, og varer settes utenfor døren.
  • Er du forkjølet eller har andre symptomer på luftveisplager, ber vi om at du venter med å komme innom/besøke oss til du er frisk igjen.

Her kan du holde deg forløpende oppdatert vedr. Koranaviruset:

www.helsenorge.no eller https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Kontaktinfo:
Administrasjonen og ATROP avd. Kristiansand
Tlf. leder, 997 98 998  Epost: [email protected]
Kafe Leons Hjerterom avd.  Songdalen
Tlf. avdelingsleder, 470 21 040  Epost: [email protected]
Kafe Leons Hjerterom og ATROP avd. Arendal
Tlf. avdelingsleder, 404 83 647 Epost: [email protected]
Mens vi venter på bedre tider får vi holde ut, holde sammen, holde avstand, vaske hender ofte og grundig, og bruke albuekroken om vi må hoste/nyse