Korona viruset

hyggiene-bilde-liggende

Kjære brukere og gjester.
De aller fleste av oss har nå fått med oss faren for å bli smittet av koronaviruset og hvilket ansvar vi alle har for å forbygge smitte.

I ATROP avd. Kristiansand og arbeidstreningstiltakene Kafe Leons Hjerterom vi driver i Songdalen og Arendal tar vi smittefaren på største alvor. Det vil si at vi til enhver tid ser det nødvendig å følge de råd som gis av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Det er av stor betydning at vi klarer å holde alle våre avdelinger åpne for brukere som trenger oss, og at de som kommer til oss skal kjenne seg trygge på at vi gjør det vi kan for å unngå smitte.  Så langt er ingen ansatte, deltakere, frivillige hos oss berørt eller smittet av dette viruset, men siden vi ei liten personalgruppe skal det ikke mye til før vi må stenge, og det ønsker vi på det sterkeste å unngå. Vi ønsker ikke under noen omstendigheter å utgjøre en smittefare for andre, og har derved sett grunnlag for etablert restriksjoner som alle må forholde seg til fremover, og så lenge landet er berørt av viruset.

  • Vi forebygger ved å konsentrere renhold og desinfeksjon rundt fellesområder og typiske smittepunkter som alle dørhåndtak, (også ytterdører) og overflater, toalett og håndvask blir vasket og desinfisert flere ganger daglig.
  • Vi forebygger ved å ikke håndhilse,klemmer og holder litt fysisk avstand, men vi møter deg gjerne med ett Hei, og ett varmt smil. Bamseklemmer gir vi gjerne i rikt monn når smitterfaren er over.

Er du forkjølet, hoster eller har andre symptomer på luftveisplager, influensa ol, ber vi om at du venter med å komme til du er frisk igjen eller tar kontakt pr telefon for å utsette en avtale. Personer som har hatt nærkontakt med personer med påvist koronasmitte kan ikke benytte våre tilbud før karantenetid gitt fra helsevesen er avsluttet.

Temakvelder, ulike barne og familieaktiviteter, dagsturer og de planlagte ferieturene til sommeren kan bli arrangert i mindre grupper, utsatt eller avlyst på kort varsel. Gjennomføring vil bli vurdert opp mot den konkrete smittefaren helsemyndigheter anser at slike arrangementer til enhver tid utgjør.

Vi oppfordrer alle som benytter seg av ATROP brukertilbud og våre arbeidstreningskafeer om å være nøye med håndvask, og bevisst på rådet fra helsemyndigheter om å holde en meters avstand.

Desinfeksjonsmiddel står synlig tilgjengelig ved våre inngangspartier, stuen/kafeene, på alle samtalerom, kjøkken og toaletter til flittig bruk for alle.

Takk for at du hjelper oss å holde ATROP avd. Kristiansand og arbeidstreningstiltakene Kafe Leons Hjerterom i Songdalen og Arendal smittefrie ved å utvise god og omsorgsfull omtanke for deg selv, og alle de vi i felleskap har rundt oss.

Her kan du holde deg oppdatert vedr. Koranaviruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/