Håp om videre drift i Setesdal

danmark-2017

I forbindelse med prosessen knyttet til spørsmål om avvikling av ATROP avd. Evje & Setesdal har det vært utrolig flott å følge alt det engasjementet som har vært på facebook hvor brukere og fagpersoner har uttalt betydningen av tilbudet.

Vi har heller ikke ligget på «latsiden», for i forkant av valget som var 9. september inviterte vi alle de politiske partiene på Evje (og Bygland) til lunsjmøte og dialog i våre lokaler i Nils Hegglandsvei 42 på Evje.

Det har vært oppmuntrende og gode dialogmøter der politikerne fra Evje har fått blitt kjent med oss og driften av ATROP avd. Evje & Setesdal. Samtlige har uttrykt betydningen av å ha en brukerorganisasjon og et lavterskel tilbud i denne regionen. Som tidligere nevnt ble denne avdelingen opprett som en prøveprosjekt for tre å siden, og kostnader knyttet til driften har vært tett opp mot kr. 450.000,- i året.  Dette er kostnader som blir for store for Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter å bære alene, da det har fått og får konsekvenser for driften av hovedsenteret som ligger i Kr. Sand.  

Slik denne saken står pr nå har vi konkludert med følgende:

1.  ATROP avd. Evje & Setesdal er med bakgrunn i de positive og unisone signalene vi har oppfattet å få via dialogmøtene, åpent på onsdager fra kl. 12 - 16 frem til utgangen av desember.

2.  Innvilger Evje & Hornes kommunestyre i desember 2019 driftsstøtte med kr. 100.000,- for 2020 som vi har søkt om vil ATROP avd. Evje & Setesdal gjenåpne på mandager, i motsatt fall vil avdelingen bli avvikle 1. januar 2020.

Tusen takk for alle de flotte og berikende møte vi har hatt med brukere og politikere på Evje denne høsten. ATROP avd. Evje & Setesdal er ett viktig og nødvendig supplement til kommunenes tjenestetilbud i Setesdal. Dette oppfatter vi at politikerne har forstått og anerkjenner, men ingenting er avklart før alt er avklart. Nå krysser vi fingre med håp og tro på at dette går vår vei.  Vi har en drøm om et trepartssamarbeid hvor Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter, kommunen/e og næringslivet i Setesdal løfter brukerstemmen i ATROP avd. Evje & Setesdal i flokk.

Spørsmål vedr. denne saken rettes til undertegnede på tlf. 997 98 998 eller epost: [email protected] 

Alt godt fra Jorun Marie Kveldro, grunnlegger og leder av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter.