Dramatisk utvikling for ATROP

jorun-3

Det er med tungt og sorgfylt hjerte jeg som grunnlegger og leder av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter i kveld har sett det nødvendig å varsle styret og ansatte at vi dessverre må holde stengt på ubestemt tid.

Kjære brukere, deltakere,samarbeidspartnere og dere som følger oss på Facebook.

Vi står nå i stor fare for en avvikling av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter og våre arbeidstreningsprosjekter i Songdalen og Arendal.

Virkeligheten vi nå må forholde oss til er smertefull, og den oppleves surrealistisk.

Noen av dere har sikkert fått med dere at ATROP i 2020 mistet driftsmidlene til arbeidstreningskafeen Leons Hjerterom i Songdalen fra Avdir på kr. 800.000,- da innretningen i tilskuddsordningen ikke gav åpning for mer enn max 5 år.  Samme år og i 2021 fikk vi også med et pennestrøk avkortet driftsmidler til ATROP med kr. 300.000 fra Helsedirektoratet.

Men det stopper ikke der…

I begynnelsen av mai, dette år 2022, fikk vi med sjokk og vantro avslag på tilskuddsordningen som omhandler inkludering av barn og unge- tidligere nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som i januar 2022 ble endret og forskriftsfestet. ATROP har i 10 år fått innvilget ca. 500.000 over denne tilskuddsordningen, men i 2022 er vi brått blitt fjernet fra ordningen og avslaget er begrunnet med:

«Bufdir har vurdert søknader om tilskudd på bakgrunn av prioriteringer og rammer for fordeling av midler som er fastsatt i forskriftens § 3-4. Det innebærer at vi har sett det totale tilskuddet til kommunen opp mot antallet barn og unge og omfanget av utenforskap blant barn og unge i kommunen. Videre har vi lagt stor vekt på kommunens rangering av søknadene. Det har kommet inn 34 søknader fra frivillige og private aktører i kommunen. Deres søknad er rangert som nummer 12. Bufdir kan ikke se at det er noen grunn til å avvike fra kommunens rangering og vi har på bakgrunn av dette prioritert andre prosjekter i kommunen i 2022».

Vi er rystet «inn til beinet» over at vi med et pennestrøk er blitt ekskludert og har mistet midler for 2022, og vi stiller store spørsmål vedr. maktforskyvningen fra BUFdir og rangeringen fra kommunen.

De siste 6 årene har ATROP levert statistikk på turer og aktiviteter for barn, ungdom og deres foresatte som vist under

2016: 266 barn og 173 foresatte

2017: 362 barn og 232 foresatte

2018: 374 barn og 241 foresatte

2019: 361 barn og 253 foresatte

2020: 567 barn og 349 foresatte 2020: koronamidler fra Gjensidigestiftelsen 248 barn og 123 foresatte

2021: 852 barn og 461 foresatte

Med andre ord er det økninger fra år til år, men det er ikke tillagt noen vekt. Dette året 2022 har det vært påmeldinger som tilsvarer året 2021. Avslaget satte ATROP i en svært vanskelig situasjon, og det har fått store konsekvenser for barn- og barnefamilier som nå er blitt avskåret fra mange gode ferie, støtte og aktivitetstilbud som de sårt har trengt, og vi vet at mange nå er svært lei seg.

Men det stopper ikke der…

I går kveld sendte vi en epost til Helsedirektoratet hvor vi skriver følgende: « Hei……Vi har ikke mottatt noe svar vedr. driftsmidler over tilskuddsordningen - Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet og nå nærmer vi oss 1. juni og langt inn i 2022. Er det mye forsinkelser i år? Når kan vi forvente svar? Beklager maset, men det er kritisk for ATROP nå, og vi antar det er det for flere organisasjoner». I formiddag kom ett foreløpig svar: « Hei Jorun, Vedtaksbrevet er straks ferdigstilt og sendes ut snarlig. Dere ligger an til å motta 1,2 millioner kroner i tilskudd for 2022 over bruker- og pårørendearbeid-ordningen. Dere har tidligere i år mottatt 600 000 kr. i forskudd.

Om det medfører riktighet at vi ligger an til å motta 1,2 millioner kroner i driftstilskudd for 2022 vil dette være svært dramatisk og «kroken på døra» for Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter. En årlig driftssum på kr. 1,2 millioner kroner i tilskudd for 2022 dekker knapt nok driften av et lite enkeltmannskontor. Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter driver et stort senter med 6, 5 stillinger lokalisert i Kristiansand, og med brukerhenvendelser fra mange geografiske nedslagsområder, og ikke bare i Agder. Med driftssummen som nå er foreslått vil vi bli presset og tvunget til å si opp alle ansatte, inkl. leder.

Som grunnlegger og leder av Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter, men også som menneske er jeg slik skrudd sammen at jeg må ærlig innrømme at dette berører meg dypt i hjerterota. Jeg er lei meg og utrolig skuffet over å ta innover meg hvordan jeg / vi i ATROP blir behandlet. Dette er ikke greit og kjennes utrolig urettferdig.  Som leder, og i samskapning med mine ansatte, brukere, deltakere og samarbeidspartnere/samarbeidsrelasjoner har jeg/vi brukt ufattelig mange timer på å bygge Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter, og arbeidstreningstiltakene vi driver ved siden av. Det er for oss ubegripelig at vi ikke er verdsatt til mer enn kr. 1.2 millioner til drift, for realiteten er at vi har søkt om 3.5 millioner.

ATROPs visjon er at «Ingen skal gå alene, når livet er vanskelige», men nå kjennes det ut som at jeg/vi i ATROP står helt alene, og vi blir selv bærende på traumatiske opplevelser etter flere år nå med tapsprosesser. Vi håper det er noen der ute som er våre venner og som kan hjelpe oss i denne prosessen. En avvikling vet vi vil få store konsekvenser for brukere og deltakere som benytter våre tilbud og aktiviteter.

I kveld renner tårer fra sjelen min på vegne av meg selv, mine ansatte, brukere og deltakere.

Oppdatering:

I vedtaksbrevet vi mottok i dag 1. juni har ATROP fått innvilget 1,8 millioner i driftsmidler for 2022. I epost fra saksbehandler i dag tidlig står det at vi har fått innvilget tilskudd tilsvarende beløp som foregående år, men det stemmer ikke.

I 2017, 2018, 2019 fikk ATROP innvilget kr. 2,3 millioner i driftsmidler av Helsedirektoratet.

I 2020 og 2021 fikk ATROP en avkortning på kr. 300.000 og endte opp med 2 millioner etter klage.

I 2022 konstaterer vi å ha fått ytterligere 200.000 i avkortning, jf. vedtaksbrev på kr. 1.8 millioner vi mottok i dag. Nok ett år må vi i ATROP bruke våre tilmålte krefter, ressurser og fritid på klageprosesser.

Det gjør oss dypt fortvilet når vi også i ATROPs årsmelding for 2021 dokumenterer at statistikken for 2021 viser at vi har registrert 5539 bruker og pårørendehenvendelser. Dette er brukere og pårørende som har benyttet mange av de ulike tilbudene ATROP har i sin virksomhet, og da er ikke statistikken for våre barn - og familieaktiviteter medregnet.

Vi har i formiddag også fått oversendt kommunens rangeringsliste når det gjelder tilskuddet fra BUFdir som vi fikk avslag på og her står det i eposten vi mottok:

Hei,

Oversikten over de kommunale prioriteringene er som følger. Alt gjøres i Bufdir sin portal og det var ingen politisk sak. Innsyn må derfor rettes til Bufdir om dere har andre ønsker.

Kommunale prioritering

 1. BLÅ KORS KRISTIANSAND C videre
 2. KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND Kudos jobb
 3. SPILLSENTERET Spillsenteret
 4. STIFTELSEN ARKIVET Ta plass
 5. VÅGSBYGD SOKN Vågsbygd Lounge
 6. IDRETTSRÅDET I KRISTIANSAND S Sommerpatruljen Kristiansand
 7. FORUM FOR INTEGRERING OG DIALOG AGDER Åpen møteplass for barn og ungdom
 8. AKKS KRISTIANSAND Musikkrelaterte aktiviteter hos AKKS Kristiansand
 9. NORSK FORFATTERSENTRUM Skrivekurs for ungdom
 10. KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT Aktiviteter og turer for barn og unge i utsatte livssituasjoner
 11. RESSURSSENTERET UNIK Unik ferietilbud
 12. ORGANISASJONEN ATROP STØTTE &ETTERVERNSENTER Hjerterom
 13. RESSURSSENTERET UNIK Unik familietilbud
 14. FORUM FOR INTEGRERING OG DIALOG AGDER Ferie og tur-tilbud for lavinntektsfamilier
 15. NORGES INTEGRERINGS, INKLUDERINGS OG INFORMERINGS ORGANISASJON (NIIIO)Min by er din by
 16. IDRETTSRÅDET I KRISTIANSAND S Aktivitetsguide Kristiansand
 17. MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD Aktivitetssenter Vaffelbua
 18. KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Arena Kilden - inkluderingsprosjekt år 3
 19. START PÅ NYTT Tur til Tusenfryd
 20. STIFTELSEN ARKIVET Ta plass - Min første jobb
 21. DNT SØR Aktiv i friluftslivet
 22. HUMLENS HAVE AS Feriekoloni for barn og unge med spesielle behov
 23. KRISTIANSAND INTERNASJONALE DRAGEFESTIVAL AS Kristiansand Internasjonale Dragefestival
 24. BARN I BYEN KULTURFORMIDLING AS Barn i Byen Kulturformidling
 25. STIFTELSEN ARKIVET Ta plass
 26. DNT SØR Aktiv i dugnad
 27. FRAM Huset- Drop in
 28. BLÅ KORS KRISTIANSAND Blå Kors Posebyen Kulturskole
 29. FRAM Huset - Frivillige aktiviteter
 30. FRAM Jobbplz
 31. SPILLSENTERET Spillsenteret
 32. FORUM FOR INTEGRERING OG DIALOG AGDER Tur i
 33. NORGES INTEGRERINGS, INKLUDERINGS OG INFORMERINGS ORGANISASJON (NIIIO)Min by er din by - temakvelder og dialog
 34. LD FILMSKOLE STIFTELSELD Filmskole

Ikke på prioriteringslisten: Kristiansand kommune Inkludering av barn og unge i Kristiansand kommune

Søknader fra ATROP er ikke gått via kommunen, men er sendt direkte til BUFdir. Utfordringen med at vi er kommet på denne listen er at ATROPs barne og familiearbeid dekker mange flere kommuner enn bare Kristiansand kommune, og vi mener derfor at den aldri burde vært rangert av Kristiansand kommune.