ATROP avd. Evje & Setesdal avvikles fra 1. januar 2020

leons-ark-1-venner

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter beklager på det sterkeste at vi nå har måtte konkludere med en avvikling av ATROP avd. Evje og Setesdal med virkning fra 1. januar 2020.

ATROP avd. Evje & Setesdal ble opprettet som ett prøveprosjekt og flyttet inn i egne lokaler lokalisert i Evje sentrum i august 2017, etter forespørsel fra brukere av psykisk helse/ rusteam og LMT Setesdal som uttrykte behov for en brukerorganisasjon og et lavterskeltilbud i denne regionen. ATROP tok denne utfordringen. Kommuneledelsene og politikerne i dette distriktet har, har disse årene ikke sett mulighet for å innvilge driftsstøtte til denne avdelingen, begrunnet med stram kommuneøkonomi. Kostnader knyttet til den årlige driften blir for store for Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter å bære alene, noe som også har fått konsekvenser for flere av våre ansatte da vi har måtte redusere arbeidsstokken vår.

Vi beklager sterkt de konsekvensene avviklingen kan få for brukerne som har benyttet tilbudene ved denne avdelingen. Mange mister nå ett verdifullt tilbud i nærmiljøet, men vi vil oppfordre brukere som har mulighet, til å benytte tilbudene i Kristiansand eller Arendal.

Spørsmål kan rettes til leder, Jorun Marie Kveldro på tlf 99798998