ga-tur

Turgrupper- bli med da vel!

Det er vel ingen av oss som er i tvil om at fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. All forskning viser at fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på, og for å bedre den psykiske og fysiske helsen.

Ved Leons Hjerterom og ATROP avdelingene ønsker vi denne høsten og sette fokus på nettopp fysisk aktivitet og derved inviterer vi deg til å bli med på en turgruppe en fast dag i uken. Det kan være lettere å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet og bevegelse hvis vi gjør det sammen med noen. Fysisk aktivitet/bevegelse i en gruppe gir også mulighet til å knytte nye kontakter, og styrker muligheten til å være sosial i et fellesskap.

Leons Hjerterom

Mandager fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 Fremmøte ved kafeen.
Kontaktpersoner: Silje Camilla 470 21 040 og Michal

ATROP i Kr. Sand

Torsdager fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 Fremmøte ved ATROP.
Kontaktpersoner: Romina 404 83 647 og Natalie

ATROP avd. Setesdal

Mandager fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 Fremmøte ved ATROP avd. Setesdal sine lokaler på Evje.
Kontaktpersoner: Ruth 922 60 392 og Ann Kristin

De fleste av oss vil gjerne være mer aktive, men mange opplever at det å komme i gang er den største utfordringen. Turgruppene er åpne for alle som har lyst og kjenner at de trenger å bevege seg. Kan du ikke hver gang er det ingen hindring. Du er velkommen til å bli med de dagene det passer for deg. Vi tenker å benytte alle de flotte turområdene i nærmiljøene. Ved turer, hvor det er behov for biler vil vi annonse dette på forhånd. Eks. vis om de ulike gruppene vil besøke Ravnedalen, Myren gård, Baneheia osv. Da kan turen vare ca. 2 timer fra vi starter til vi er tilbake.