blokhus-by-1024x480

Ferieturer sommeren 2018

Ferietiden nærmer seg med stormskritt og som seg «hør og bør» arrangerer ATROP også til sommeren ulike ferietilbud for barn, ungdom og deres familier.

Ferietiden nærmer seg med stormskritt og som seg «hør og bør» arrangerer ATROP også til sommeren ulike ferietilbud for barn, ungdom og deres familier. Formålene med ferieturene er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Ferieturene er et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Trykk på vedleggene så får du frem ytterligere informasjon.
Ferietur til Blokhus og Fårup 2018
Ferietur Skallerup 2018