Temakvelder med Anette Perez og Eva Norbakk

familie-960x480

Er du en av de som har behov for påfyll og mer kunnskap? Kanskje vårens temakvelder i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter kan inspirerer og gi deg et nytt løft i hverdagen! Temakveldene i ATROP er åpne for alle interesserte.

Er du en av de som har behov for påfyll og mer kunnskap? Kanskje vårens temakvelder i Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter kan inspirerer og gi deg et nytt løft i hverdagen! Temakveldene i ATROP er åpne for alle interesserte.

Temakveld 12. april: Circle Of Security (COS) 

Er du en forelder som syns det er utfordrende å gi barnet ditt trygghet og god oppvekst? Circle of Security (COS), trygghetssirkelen, har som mål å gi foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre og derved fremme trygg tilknytning.

Vi har invitert Anette Perez til å fortelle litt om Circle Of Security (COS). Anette er utdannet sosionom med videreutdanning i småbarns pedagogikk. Hun har flere års erfaring innen barne- og familiearbeid, og har jobbet innenfor barnevern i mange år. Hun er sertifisert COS-kursleder, og har holdt flere kurs innenfor temaet til grupper og familier.

Dato og tidspunkt: Torsdag 12.april kl.18.00 til ca. kl.20.00
Sted: ATROP avd. Kristiansand. Henrik Wergelandsgate 13

Temakveld 7. mai: Pårørende en ressurs eller?

I de fleste tilfeller blir pårørende utelukkende sett på som ressurser for pasientene. Da
pårørendes behov ofte blir oversett, både av dem selv og helsevesenet, kan konsekvensene være at
de blir utbrente, tappet for krefter og syke. Denne kvelden ønsker vi å sette fokus på pårørendes behov (barn og voksne), og hvordan de kan ivareta seg selv på en god måte.

Kveldens foredragsholder er Eva Norbakk. Eva er utdannet spesialsykepleier og har arbeidet med mennesker med rusproblemer og deres pårørende i snart 30 år. Hun arbeider til daglig ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling(ARA), Sørlandets sykehus.

Eva vil denne kvelden snakke litt rundt tema medavhengighet, hvilke tilbud ARA har til pårørende og informere litt om hvordan de jobber med rusavhengige og pårørende.

Dato og tidspunkt: Mandag 7.mai kl.18.00 til ca. kl.20.00
Sted: ATROP avd. Kristiansand. Henrik Wergelandsgate 13

Enkel bevertning!

Spørsmål om temakveldene kan rettes til
Jorun Marie Kveldro på tlf. 997 98 998 / e-post [email protected] eller
Romina J Perez på tlf.404 83 647 / e-post [email protected]

Kveldene er åpen for alle interesserte.
Hjertelig velkommen!