sitronsommerfugl-924x480

Brukerundersøkelse

Vi ønsker å forbedre og kvalitetssikre våre tilbud til brukergruppene. Brukerundersøkelser er ett av flere virkemidler vi kan bruke når vi skal evaluere vår organisasjon og vårt arbeid.

Vi ønsker å forbedre og kvalitetssikre våre tilbud til brukergruppene. Brukerundersøkelser er ett av flere virkemidler vi kan bruke når vi skal evaluere vår organisasjon og vårt arbeid. Mange brukere sier de er tilfreds med tilbudene ATROP yter, men vet vi egentlig hva våre brukere og våre samarbeidspartnere mener? Tar vi for gitt at vi representerer et brukertilbud som er lett tilgjengelighet for, og inkluderer alle?

Vi håper du som har hatt eller har kontakt med oss enten som bruker eller samarbeidspartner vil ta deg tid til å besvare spørsmålene  i vedlegget under. Evalueringen er anonym og du skal kun svar på det som er aktuelt for deg. Skjema sendes anonymt pr post til Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter Henrik, Wergelandsgate 13- 4612 Kristiansand.  Skjema ligger også lett tilgjengelig i ATROPs lokaler, og kan fylles ut og legges i eske der som er merket “Brukerundersøkelse”. Tusen takk for at du tar deg tid til å svare!

Brukerundersøkelse 2018